Florence Lydia Graham, 2020: Turkisms in South Slavonic Literature: Turkish Loanwords in Seventeenth- and Eighteenth-Century Bosnian and Bulgarian Franciscan Sources

Oxford: OUP. 409 pp.

  • A. Jakob Johnson Oddelek za slovanske in evrazijske jezike in književnosti, Univerza v Kansasu
Ključne besede: Turkisms in South Slavonic Literature: Turkish Loanwords in 17th and 18th century Bosnian and Bulgarian Franciscan Sources, turkisms, South Slavonic Literature, Bosnian, Bulgarian

Povzetek

The author presents the work of F. Lydia Graham: Turkisms in South Slavonic Literature: Turkish Loanwords in Seventeenth- and Eighteenth-Century Bosnian and Bulgarian Franciscan Sources (2020).

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

A. Jakob Johnson, Oddelek za slovanske in evrazijske jezike in književnosti, Univerza v Kansasu

Kansas, ZDA. E-pošta: ajakobjk@ku.edu

Literatura

Boriana XRISTOVA, Darinka KARADŽOVA, and Elna UZUNOVA, 2004: Beležki na bălgarskite knižovnici X-XVIII vek. Sofia: Narodna biblioteka ‘Sv. sv. Kiril i Metodij’.
Objavljeno
2021-09-13
Kako citirati
Johnson A. J. (2021). Florence Lydia Graham, 2020: Turkisms in South Slavonic Literature: Turkish Loanwords in Seventeenth- and Eighteenth-Century Bosnian and Bulgarian Franciscan Sources. Slavia Centralis, 14(1), 283–287. https://doi.org/10.18690/scn.14.1.283–287.2021