Powrót do traumy: literacka recepcja wojny w nowoczesnej powieści Ukrainy i Polski

  • Oksana Pukhonska Ostroška akademija
Ključne besede: vojna, travma, spomin, identifikacija, zgodovina, literatura

Povzetek

V članku so analizirane posebnosti interpretacije sodobnega vojnega diskurza v ukrajinskem in poljskem romanu. Raziskovalni problem se osredotoča na romana Volodymyrja Lysa Solo dla Sołomiji in Ignacyja Karpowicza Sońka. Osnovni namen članka je analizirati premik paradigme v dojemanju druge svetovne vojne v sodobni literaturi s strani potomcev žrtev tragedije. Primerjalni način analize omogoča razkrivanje posebnosti literarnega premisleka o travmatičnih izkušnjah družbe s pomočjo individualne zgodovine v dveh kulturnih diskurzih.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Oksana Pukhonska, Ostroška akademija

Ostroh, Ukrajina. E-pošta: oksana.pukhonska@oa.edu.ua

Literatura

Hanna GOSK, 2005: Zamiast końca historii. Rozumienie oraz reprezentacja procesu historycznego w polskiej prozie XX i XXI wieku podejmującej tematy współczesne. Warszawa.
Marianne HIRSCH, 2008: The Generation of Postmemory. Poetics Today 1. Dostęp 03. 12. 2008 http://www.columbia.edu/~mh2349/papers/generation.pdf.
Agnieszka JANIEC-NIITRAI, 2017: Rozmywanie granic: Geopoetyka Węgierskiej trylogii Krzysztofa Wargi. Slavia Centralis 1, 104–117.
Keith JENKINS, 2008: Re-thinking History. London.
Ignacy KARPOWICZ, 2014: Sońka. Kraków.
Véronique NAHOUM-GRAPPE, 2007: Gwałt jako broń wojenna. Czarna księga kobiet. Red. Christine Ockrent. Warszawa. 47–61.
Dariusz NOWACKI, 2000: Widoki z tamtego świata. Znak 7. Kraków. 28–52.
Timothy SNYDER, 2011: Skrwawione ziemie. Europa między Hitlerem a Stalinem. Tłum. Bartłomiej Pietrzyk. Warszawa.
Eva THOMPSON, 2000: Trubadurzy imperium. Literatura rosyjska i kolonializm. Tłum. A. Sierszulska. Kraków.
Tsvetan TODOROVT, 2011: Nadużycia pamięci. Znak. Tłum. A. Dwulit Kraków. Nr. 677. 90–97.
Kamila WOŹNIAK, 2020: Wrzuceni w dolinę wrzuceni w ciało. O uwikłaniach w egzystencję (Czesław Miłosz „Dolina Issy”). Slavia Centralis 1, 193–201.
Andrzej ZAWADA, 2001: Literackie półwiecze 1939–1959. Wrocław.
Ірина ЗАХАРЧУК, 2007: Друга світова війна: досвід історії – досвід літератури. Слово і час, nr. 6. Київ. Dostęp: 15. 06. 2007 http://www.slovoichas.in.ua/index.php?option=-.com_content&task=view&id=101&Itemid=34&limit=1&limitstart=0.
Ніла ЗБОРОВСЬКА, 2006: Код Української літератури: проект психоісторії новітньої української літератури. Київ.
Володимир ЛИС, 2013: Соло для Соломії. Харків.
Objavljeno
2021-09-13
Kako citirati
Pukhonska O. (2021). Powrót do traumy: literacka recepcja wojny w nowoczesnej powieści Ukrainy i Polski . Slavia Centralis, 14(1), 224–234. https://doi.org/10.18690/scn.14.1.224–234.2021