Rozhlasová dramatizace Kafkovy Proměny jako „realistického díla“ v kontextu vybraných filmových adaptací

  • Alexej Mikulášek Univerza Konstantina Filozofa v Nitri, Fakulteta za srednjeevropske študije
  • Lenka Tkáč - Zabáková Univerza Konstantina Filozofa v Nitri, Fakulteta za srednjeevropske študije
Ključne besede: Franz Kafka, Die Verwandlung/Preobrazba, radijska dramatizacija, iluzija resničnosti, interpretacija, odtujenost

Povzetek

Razprava izhaja iz dosedanjih raziskav pripovednih strategij Kafkove proze Die Verwandlung/Preobrazba (1915). Osredotoča se na radijsko igro režiserja in scenarista Josefa Henkeja Proměna (1967) ter jo analizira v primerjavi s filmskimi adaptacijami (Jan Němec, Valerij V. Fokin, Carlos Atanes). Dramatik delno zatre latentno prisotne simbolne, nadrealistične, parabolične, ekspresionistične, eksistencialne, absurdne itd. vidike Kafkovega dvodimenzionalnega besedila in ga predstavi v iluzorno realistični poetiki. Odlikuje se v umetnosti živega dialoga, čeprav hkrati spoštuje posebnosti literarnega stila. Radijska igra ustvarja iluzijo specifičnega prostora in »obstajanja« predstavljenih prizorov. Odtujenost igra ključno vlogo v mnogih dimenzijah tega koncepta. Řehoř ne preneha biti človek niti v odtujeni telesnosti. Priredba ni polemična, prikazuje nenavadno zanimiv lik, podoben resnični Kafkovi usodi.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Alexej Mikulášek, Univerza Konstantina Filozofa v Nitri, Fakulteta za srednjeevropske študije

Nitra, Slovaška. E-pošta: alexej.mikulasek@seznam.cz

Lenka Tkáč - Zabáková, Univerza Konstantina Filozofa v Nitri, Fakulteta za srednjeevropske študije

Nitra, Slovaška. E-pošta: ltkaczabakova@ukf.sk

Literatura

Jan BERNARD a kol., 2014, 2016: Jan Němec: enfant terrible … Praha: Akademie múzických umění v Praze. 2 sv.
Shai BIDERMAN, Ido LEWIT (eds.), 2016: Mediamorphosis. Kafka and the Moving Image. London, New York: Wallflower Press.
Jindřiška BLÁHOVÁ, 2016: Autorský film je nesmysl. Cinepur 105, 26–27.
Petr BUBENÍČEK, 2010: Filmová adaptace: hledání interdisciplinárního dialogu. Iluminace 22/1, 7–21.
Jan CZECH, 1987: O rozhlasové hře: hledání specifiky české rozhlasové inscenace od roku 1945. Praha: Panorama.
Nikola DANIŠOVÁ, 2018: Animal transformation as a deserved punishment in archnarratives. Ars aeterna 10/2, 18–31.
Umberto ECO, 2010: Lector in fabula. Přel. Zdeněk Frýbort. Praha: Academia.
Roman INGARDEN, 1989: Umělecké dílo literární. Přel. Antonín Mokrejš. Praha: Odeon.
Linda HUTCHEONOVÁ, 2012: Teória adaptácie. Přel. Simona Nyitrayová. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně.
Agnieszka JANIEC-NYITRAI, 2015: Vše ztratilo dřívější samozřejmost – Existenciální prvky v rané povídkové tvorbě Karla Čapka (Boží muka, Trapné povídky). Slavia Centralis 8/2, 51–64.
Michal JAREŠ, 2010: „A vůbec tenhle brouk“: Pokusy o komiksové ztvárnění Kafkovy Proměny. Česká literatura v intermediální perspektivě. Ed. Stanislava Fedrová. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR. 101–131.
Alenka JENSTERLE-DOLEŽAL, 2009: Paralely mezi slovinským a českým dramatem 60. let. Slavia Centralis 2/2, 154–166.
Michal JURMAN, 2008: Zvukové umělecké experimenty v českém rozhlasovém vysílání. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně.
Franz KAFKA, 2009: Proměna a jiné povídky. Přel. Vladimír Kafka. Praha. Československý spisovatel.
– –, 1999: Die Verwandlung. München: Wilhelm Godlmann Verlag.
Karel KOSÍK, 1993: Století Markéty Samsové. Praha: Český spisovatel.
Milan KUNDERA, 2006: Kastrující stín svatého Garty. Brno: Atlantis.
Henryk MARKIEWICZ, 1979: Aspekty literatúry. Prel. Pavol Winczer. Bratislava: Slovenský spisovateľ.
Alexej MIKULÁŠEK, 2000: Antisemitismus v české literatuře 19. a 20. století. Praha: Votobia.
– –, 2020: Kafka’s The Metamorphosis as an „Identified Stereophonic Composition“. Silk Road 2019 Conference Proceedings. Ed. M. Arslan. Tbilisi: International Black Sea University. 72–81.
– –, 2018: Konkretizace jako forma interpretace: filmová adaptace povídky Franze Kafky Proměna. Česká literatúra a film V. Ed. Stefan Timko. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa. 87–109.
– –, 2019: Kafkova „Proměna“ v televizní adaptaci Jana Němce. World Literature Studies 11/3, 63–79.
Walter SCHMITZ, Ludger UDOLPH (eds.), 2001: Tripolis Praga: die Prager Moderne um 1900. Dresden: Thelem.
Ernest WICHNER, Herbert WIESNER (eds.), 1995: Pražská německá literatura od expresionismu po exil a pronásledování: katalog k výstavě. Přel. Alena Bláhová. Praha: Aula.
Markéta ZAJÍČKOVÁ, 2010: Rozhlasové inscenace Josefa Henkeho v 60. letech. Magisterská diplomová práce. Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého.
Tibor ŽILKA, 2015: Od intertextuality k intermedialite. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa.

CITOVANÉ FILMY A ROZHLASOVÁ DRAMATIZACE
Die Verwandlung (r. Jan Němec, BRD, 1975)
Franz Kafka’s It’s a Wonderful Life (r. Peter Capaldi, UK 1993)
La Metamorfosi (r. Marco Paolo Pavese, Repubblica italiana, 1971)
La Metamorfosis (r. Josefina Molina, Reino de España, 1969)
Matamorphosis (r. Chris Swanton, Uniter Kingdom, 2012)
Metamorfosis (r. Fran Estévez, Reino de España, 2004)
Metamorphosis: Immersive Kafka (r. Sándor Kardos, USA, 2010)
Prevraščenije (r. Valerij V. Fokin, RF, 2002)
The Metamorphosis of Franz Kafka (r. Carlos Atanes, Reino de España, 1993)
The Metamorphosis of Mr. Samsa (r. Caroline Leaf, Kanada, 1977)
Proměna (r. Josef Henke, ČSSR 1967)
Objavljeno
2021-09-13
Kako citirati
Mikulášek A., & Tkáč - Zabáková L. (2021). Rozhlasová dramatizace Kafkovy Proměny jako „realistického díla“ v kontextu vybraných filmových adaptací. Slavia Centralis, 14(1), 192–209. https://doi.org/10.18690/scn.14.1.192–209.2021