Poučevanje spoznavanja okolja in naravoslovni kapital učencev

  • Vasja Kožuh University of Primorska, Faculty of Education and DZS Publishing
Keywords: natural science, scientific knowledge, scientific skills, methods of teaching, assessment of knowledge

Abstract

Teaching early science and pupil’s natural science capital. This paper presents in detail the results of research in which the primary interest was teaching early science in the 1st trimester of elementary school. It was concluded that, in terms of popularity, expressed by the teacher’s own estimation of their competence to teach a specific course, the introduction to environmental science falls a little above average. With regard to the frequency of carrying out various activities, it was established that teachers employ the following activities less than others: connecting, interpreting, organising and analysing data by carrying out simple research and using ICT and e-learning. Teachers prefer to assess the students’ knowledge with the evaluation method rather than with other assessment methods.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Vasja Kožuh, University of Primorska, Faculty of Education and DZS Publishing

postgraduate student, Editor-in-Chief, DZS Publishing, Koper, Ljubljana Slovenia. E-mail: vasja.kozuh@siol.net

References

Archer, L., DeWitt, J. in Willis, B. (2014). Adolescent boys’ science aspirations: Masculinity, capital, and power. Journal of Research in Science Teaching, 51, 1–30.

Archer, L., Dawson E., DeWitt, J., Seakins, A. and Wong, B. (2015). “Science Capital”: A Conceptual, Methodological, and Empirical Argument for Extending Bourdieusian Notions of Capital Beyond the Arts. Journal of Research in Science Teaching, 52(7), 922–948.

Cotič, N., Zuljan, D., Plazar, J. (2019). Vpliv uporabe IKT in izkustvenega učenja na mnenje učencev o naravoslovnem dnevu na morski obali, Revija za elementarno izobraževanje, 12(1), 27–43.

Delors, J., Al Mufti, I., Amagi, I., Carneiro, R., Chung, F., Geremek, B., Gorham, W., Kornhauser Frazer, A., Manley, M., Quero, M. P., Savané, M., Singh, K., Stavehagen, R., Suhr, M. W., Nanzhao, Z. (1996). Učenje - skriti zaklad: Poročilo Mednarodne komisije o izobraževanju za 21. stoletje, pripravljeno za UNESCO. Ljubljana: MŠŠ.

Gardner, P. L. (1975). Attitudes to Science. Studies in Science Education, 2(1), 1–41.

Harlen, W., Qualter, A. (2010). The Teaching of Science in Primary Schools. New York: Routledge.

Kolar, M., Krnel, D in Velkavrh, A. (2011). Učni načrt, program osnovna šola, predmet Spoznavanje okolja. Ljubljana: MSŠ in ZRSŠ.

Pavešić, B. J. in Svetlik, K. (2016). Znanje matematike in naravoslovja med četrtošolci v Sloveniji in po svetu: izsledki raziskave TIMSS 2015. Ljubljana: Pedagoški inštitut.

Polak A., Devjak, T., Cenčič, M. (2005). Predstavitev nekaterih rezultatov raziskave projekta partnerstvo fakultet in šol o modelu nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja. V: Devjak, T. (ur.), Partnerstvo fakultete in vzgojnoizobraževalnih zavodov. Izobraževanje – praksa – raziskovanje (pp. 151–178). Pedagoška fakulteta, Ljubljana.

Pevec, M. (2012): Programi nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja učiteljev kot dejavnik profesionalnega razvoja, Revija za elementarno izobraževanje, 5(2–3), 167–182.

Petek, D. (2012): Zgodnje učenje in poučevanje naravoslovja z raziskovalnim pristopom, Revija za elementarno izobraževanje, 5(4), 101–114.

OECD (2017). PISA 2015 Assessment and Analytical Framework: Science, Reading, Mathematic, Financial Literacy and Collaborative Problem Solving, revised edition. Paris: OECD Publishing.

Rajšp, M., Pintarič, N. in Fošnarič, S. (2013). Načrtovanje in izvajanje obravnave življenjskih prostorov v naravi, Revija za elementarno izobraževanje, 6(4), 87–103.

Raper, G. and Stringer, J. (1991). Encouraging Primary Science. London: Cassel Publishers.

Rutherford, F. J. and Ahlgren, A. (1991). Science for All Americans: Education for a changing future. Oxford: Oxford University Press.

SI-STAT (2018). Podatkovna baza. Ljubljana: Statistični urad Republike Slovenije.

Skribe Dimec, D. (2013). Diferenciacija pri poučevanju naravoslovja v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole, Revija za elementarno izobraževanje, 6(2–3), 193–211.

UNESCO (2012). International Standard Classification of Education (ISCED 2011). Montreal: UNESCOIUS.

Published
2020-07-08
How to Cite
Kožuh V. (2020). Poučevanje spoznavanja okolja in naravoslovni kapital učencev. Journal of Elementary Education, 13(2), 215-242. https://doi.org/10.18690/rei.13.2.215-242.2020
Section
Scientific Articles