Mnenje vzgojiteljic in vzgojiteljev o kompetentnosti za vodenje gibalnih dejavnosti predšolskih otrok, upoštevajoč lastno gibalno dejavnost

  • Matej Plevnik University of Primorska, Faculty of Health Sciences
Keywords: preschool period, kindergarten, motor development, motor skill, competency, preschool period, kindergarten, motor development, motor skill, competency

Abstract

The opinion of preschool teachers on their self-perceived competence for leading the physical activity process in preschool children in relation to their own leisure-time physical activity. The purpose of the study was to determine whether the regular leisure-time physical activity of preschool teachers (n = 177) is associated with their self-perceived competence for leading physical activities among preschool children. For the data collection on self-assessed physical activity and the subjective assessment of competence for leading the process of physical activities among preschool children, we used a questionnaire. We can conclude that the leisure-time physical activity of preschool teachers is associated with their subjective
perception of competence for leading the process of physical activity among preschool children.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bahovec, E. D., Bregar, K. G., Čas, M., Domicelj, M., Saje - Hribar, N., Japelj, B., Jontes, B., Kastelic, L., Kranjc, S., Marjanovič Umek, L., Matijašič Požar, N., Vonta, T., in Vrščaj, D. (1999). Kurikulum za vrtce. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo.

Barnett, L. M., Ridgers, N. D., in Salmon, J. (2015). Associations between young children's perceived and actual ball skill competence and physical activity. Journal of Science and Medicine in Sport, 18(2), 167–171.

Bingham, D. D., Costa, S., Hinkley, T., Shire, K. A., Clemes, S. A., in Barber, S. E. (2016). Physical activity during the early years: a systematic review of correlates and determinants. American journal of preventive medicine, 51(3), 384–402.

Cain, K. L., Sallis, J. F., Conway, T. L., Van Dyck, D., in Calhoon, L. (2013). Using accelerometers in youth physical activity studies: a review of methods. Journal of Physical Activity and Health, 10(3), 437–450.

Cheung, P. (2019). Teachers as role models for physical activity: Are preschool children more active when their teachers are active?. European Physical Education Review. 26(1), 101-110.

Child, D. (2006). The Essentials of Factor Analysis (3rd Edition). London: New York: Continuum.

Chow, B. C., McKenzie, T. L., in Louie, L. (2015). Children’s physical activity and associated variables during preschool physical education. Advances in Physical Education, 5(1), 39–49.

Cugmas, Z. (2009). Kakovost vrtca in otrokova navezanost na vzgojiteljico. Sodobna pedagogika, 60(3), 40–54.

Dyrstad, S. M., Hansen, B. H., Holme, I. M. in Anderssen, S. A. (2014). Comparison of self-reported versus accelerometer-measured physical activity. Medicine & Science in Sports & Exercise, 46(1), 99–106.

Erčulj, J., Ivanuš - Grmek, M., Lepičnik - Vodopivec, J., Musek - Lešnik, K., Retar, I., Sardoč, M., in Vršnik-Perše, T. (2008). Razvoj metodoloških inštrumentov za ugotavljanja in spremljanje profesionalnega razvoja vzgojiteljev, učiteljev in ravnateljev: evalvacija vzgoje in izobraževanja v RS: projekt: preliminarna študija. Ljubljana: Pedagoški inštitut. Figueroa, R., in An, R. (2017). Motor skill competence and physical activity in preschoolers: A review. Maternal and child health journal, 21(1), 136–146.

Foweather, L., Knowles, Z., Ridgers, N. D., O’Dwyer, M. V., Foulkes, J. D., in Stratton, G. (2015). Fundamental movement skills in relation to weekday and weekend physical activity in preschool children. Journal of science and medicine in sport, 18(6), 691–696.

Frank, M. L., Flynn, A., Farnell, G. S., in Barkley, J. E. (2018). The differences in physical activity levels in preschool children during free play recess and structured play recess. Journal of Exercise Science & Fitness, 16(1), 37–42.

Fritz, C. O., Morris, P. E., in Richler, J. J. (2012). Effect size estimates: current use, calculations, and interpretation. Journal of experimental psychology: General, 141(1), 2.

Gregorc, J., Štihec, J., Videmšek, M., Cemič, A., in Meško, M. (2012). The quality of kindergarten care as an important element of the subjective theories. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica 42(1): 17–25.

Hesketh, K. D., in Campbell, K. J. (2010). Interventions to prevent obesity in 0–5 year olds: an updated systematic review of the literature. Obesity, 18(S1), S27–S35.

Hmelak, M., in Lepičnik - Vodopivec, J. (2015). Izbrane teme predšolske pedagogike: izzivi predšolske pedagogike na začetku 21. stoletja. Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales.

Jančič, J., in Planinšec, J. (2018). Primerjava športnih dejavnosti učencev iz Maribora in Novega Sada. Revija za Elementarno Izobrazevanje, 11(4), 329–340.

Janz, K . F ., B urns, T . L ., i n L evy, S . M . ( 2005). T racking o f activity a nd s edentary b ehaviors i n childhood: the Iowa Bone Development Study. American journal of preventive medicine, 29(3), 171–178.

Kalin, J., Peklaj, C., Pečjak, S., Levpušček, M. P., in Zuljan, M. V. (2017). Elementary and secondary school students’ perceptions of teachers’ classroom management competencies. Center for Educational Policy Studies Journal, 7(4), 37–62.

Kaslow, N. J., Rubin, N. J., Bebeau, M. J., Leigh, I. W., Lichtenberg, J. W., Nelson, P. D., Portnoy, Sanford, M., in Smith, I. L. (2007). Guiding principles and recommendations for the assessment of competence. Professional Psychology: Research and Practice, 38(5), 441.

LeBlanc, A. G., Spence, J. C., Carson, V., Connor Gorber, S., Dillman, C., Janssen, I., Kho, E. Michelle, Stearns A., J., Timmons, W. B. in Tremblay, M. S. (2012). Systematic review of sedentary behaviour and health indicators in the early years (aged 0–4 years). Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, 37(4), 753–772.

Ling, J., Robbins, L. B., Wen, F., in Peng, W. (2015). Interventions to increase physical activity in children aged 2–5 years: a systematic review. Pediatric Exercise Science, 27(3), 314–333.

Lemos, A. G., Avigo, E. L., in Barela, J. A. (2012). Physical education in kindergarten promotes fundamental motor skill development. Advances in Physical Education, 2(1), 17–21.

Marinšek, M., Jurak, G., in Kovač, M. (2019). Differences in Beliefs Regarding Physical Education Between Slovenian In-Service and Pre-Service Early Childhood Educators. Journal of Research in Childhood Education, 34(2), 1–16. doi: 10.1080/02568543.2019.1676333.

Markovšek, P. (2014). Gibalna dejavnost vzgojiteljev. Diplomska naloga. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.

Marques, A., Minderico, C., Martins, S., Palmeira, A., Ekelund, U., in Sardinha, L. B. (2016). Crosssectional and prospective associations between moderate to vigorous physical activity and sedentary time with adiposity in children. International Journal of Obesity, 40(1), 28.

McKenzie, T. L., LaMaster, K. J., Sallis, J. F., in Marshall, S. J. (1999). Classroom teachers’ leisure physical activity and their conduct of physical education. Journal of Teaching in Physical Education, 19(1), 126–132.

Pereira, J. R., Cliff, D. P., Sousa‐Sá, E., Zhang, Z, in Santos, R. (2019). Prevalence of objectively measured sedentary behavior in early years: Systematic review and meta‐analysis. Scandinavian journal of medicine & science in sports, 29(3), 308–328.

Pišot, R. in Jelovčan, G. (2012). Vsebine gibalne/športne vzgoje v predšolskem obdobju. Koper: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales.

Pišot, R., in Planinšec, J. (2005). Struktura motorike v zgodnjem otroštvu. Koper: Založba Annales.

Plevnik, M., in Peternelj, T. (2019). Gibalna/športna (ne)aktivnost vzgojiteljic in njihova kompetentnost za razvoj gibanja predšolskih otrok v prvem starostnem obdobju. V S. Čotar Konrad, B. Borota, S. Rutar, K. Drljić in G. Jelovčan (ur.), Vzgoja in izobraževanje predšolskih otrok prvega starostnega obdobja (str. 399–410). Koper: Založba Univerze na Primorskem.

Prašnikar, A. (2011). Povezanost gibalnih/športnih aktivnosti vzgojiteljic v povezavi z izbranimi dejavniki zdravega načina življenja. Diplomska naloga. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.

Retar, I., in Lepičnik - Vodopivec, J. (2017). Kompetentnost vzgojiteljev za inovativno gibalno poučevanje. Pedagoška obzorja: časopis za didaktiko in metodiko 32(1): 17–32.

Retar, I., Plevnik, M., in Kolar, E. (2013). Key competences of Slovenian sport managers. Annales kinesiologiae 4(2): 81–94.

Roscoe, C. M., James, R. S., in Duncan, M. J. (2019). Accelerometer-based physical activity levels, fundamental movement skills and weight status in British preschool children from a deprived area. European journal of pediatrics, 178(7), 1043–1052.

Sajevic, M. (2016). Zavedanje vzgojiteljev o pomenu gibalnih/športnih aktivnosti za otrokov celostni razvoj. Diplomska naloga. Koper: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta.

Timmons, B. W., LeBlanc, A. G., Carson, V., Connor Gorber, S., Dillman, C., Janssen, I., Kho, M. E., Spence, J. C., Stearns, J. A., in Tremblay, M. S. (2012). Systematic review of physical activity and health in the early years (aged 0–4 years). Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, 37(4), 773–792.

Van Cauwenberghe, E., De Craemer, M., De Decker, E., De Bourdeaudhuij, I. in Cardon, G. (2013). The impact of a teacher-led structured physical activity session on preschoolers’ sedentary and physical activity levels. Journal of science and medicine in sport, 16(5), 422–426.

Videmšek, M., Pišot, R. (2007). Šport za najmlajše. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport.

World Health Organization (WHO). (2010). Global Recommendations on Physical Activity for Health. Geneva: World Health Organization.

World Health Organization (WHO). (2019). Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age. Geneva: World Health Organization.

Zajec, J. (2009). Povezanost športne dejavnosti predšolskih otrok in njihovih staršev z izbranimi dejavniki zdravega načina življenja. Doktorska disertacija. Ljubljana: Univerza v Ljubljani: Fakulteta za šport.

Zakon o športu (ZSpo-1) (2017). Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18).

Published
2021-10-26
How to Cite
Plevnik M. (2021). Mnenje vzgojiteljic in vzgojiteljev o kompetentnosti za vodenje gibalnih dejavnosti predšolskih otrok, upoštevajoč lastno gibalno dejavnost. Journal of Elementary Education, 14(3), 373-392. https://doi.org/10.18690/rei.14.3.373-392.2021
Section
Scientific Articles