Meritve vpliva vlage na toplotno prevodnost tkanin

Ključne besede: toplota, toplotno prevajanje, toplotna prevodnost, vpojne tkanine

Povzetek

V članku so predstavljeni rezultati meritev vpliva vlage na toplotno prevodnost vpojnih tkanin. Meritve potrjujejo, da se efektivna toplotna prevodnost tkanin z večanjem deleža vode sprva linearno povečuje. Pri večjih relativnih deležih vode v tkanini, meritve kažejo, da se efektivna toplotna prevodnost tkanin ustali okrog vrednosti primerljivi s toplotno prevodnostjo vode. Rezultati meritev primerjamo s teoretično napovedjo po linearnem modelu.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Mitja Slavinec, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, University of Maribor, Koroška 160, 2000 Maribor, Slovenia

Maribor, Slovenia. E-mail: mitja.slavinec@um.si

Robert Repnik, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, University of Maribor, Koroška 160, 2000 Maribor, Slovenia

Maribor, Slovenia. E-mail: robert.repnik@um.si

Eva Klemenčič, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, University of Maribor, Koroška 160, 2000 Maribor, Slovenia

Maribor, Slovenia. E-mail: eva.klemencic@um.si

Objavljeno
2022-06-08
Kako citirati
Slavinec M., Repnik R., & Klemenčič E. (2022). Meritve vpliva vlage na toplotno prevodnost tkanin. Anali PAZU, 6(1-2), 8-12. https://doi.org/10.18690/analipazu.6.1-2.8-12.2016
Rubrike
Prispevki