Contact

Naslov uredništva / Editorial Office Address

Agricultura Scientia
Uredništvo revije / Editorial Board

Univerza v Mariboru / University of Maribor
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede / Faculty of Agriculture and Life Sciences
Pivola 10
SI-2311 Hoče, Slovenija

Telefon / Phone: (+386) 2 320 90 56
E-pošta / E-mail: maja.prevolnik@um.si

Principal Contact

dr. Maja Prevolnik Povše
Editor-in-Chief
Phone (386) 2 320 90 56

Support Contact

dr. Maja Prevolnik Povše
Phone (386) 2 320 90 56