Posmodern Thinking and Relativism Theory in the Field of Pedagogy

  • Grozdanka Gojkov High School of Vocational Studies for Education of Educators "Mihailo Palov", Vršac, Serbia
Keywords: postmodern thinking, pluralisation of the concept of upbringing and education, pedagogy

Abstract

Postmoderno mišljenje in teorije realitivizma na področju pedagogike. Besedilo se v skladu z analizo teorije posveča vplivu, ki ga ima postmoderno mišljenje na pluralistične perspektive v izobraževanju, pluralizaciji konceptov vzgoje in izobraževanja, kritiki konceptov, kot so vzročnost v gnoseoloških in
epistemoloških predpostavkah – determinizem, objektivnost, racionalizacija ... in posledice, recimo na področju morale. Izkaže se, da tradicionalna humanistična pojmovanja izobraževanja in oblikovanja osebnosti na eni strani ter učenja in znanja na drugi zahtevajo ponovni razmislek z vidika, ki vključuje postmoderni skepticizem do idealističnih in togih predsodkov modernega mišljenja. To nadalje odpira vprašanje učinkovitosti sodobne pedagogike v smislu skladnosti z njenimi znanstvenimi cilji, tj. z njeno funkcijo.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Grozdanka Gojkov, High School of Vocational Studies for Education of Educators "Mihailo Palov", Vršac, Serbia

Academic Professor Emeritus. Vršac, Serbia. E-mail: g_gojkov@mts.ra.
.

Published
2019-03-26
How to Cite
Gojkov G. (2019). Posmodern Thinking and Relativism Theory in the Field of Pedagogy. Journal of Elementary Education, 12(1), 49-57. https://doi.org/10.18690/rei.12.1.49-57.2019
Section
Scientific Articles