Vpliv tehnologij površinske obdelave kovinskega ogrodja na pojav napak v mikrostrukturi porcelanskega plašča pri kovinsko/porcelanskih zobnih restavracijah

  • Lara Župec Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Ljubljana, Slovenija
  • Peter Bohinc Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Ljubljana
  • Mihael Brunčko Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Maribor, Slovenija. https://orcid.org/0000-0002-8706-313X
Ključne besede: kovinsko-porcelanske prevleka, mehanska obdelava kovinskega ogrodja, brusna sredstva, peskanje, mikrostruktura

Povzetek

Čeprav je sodobni trend v fiksni protetiki v uporabi polnokeramičnih zobnih nadomestkov, so raziskave pokazale, da se še vedno najpogosteje uporabljajo kovinsko-porcelanski zobni nadomestki. Namen v tem prispevku predstavljene raziskave je ugotoviti, kako različne tehnike mehanske obdelave površine kovinskega ogrodja vplivajo na pojav napak v porcelanskem sloju ter mejni površini kovina-porcelan. V okviru izvedenih raziskav smo izdelali vzorce iz Co-Cr zlitine z različnimi metodami in tehnikami površinske obdelave. Sledila je priprava metalografskih obrusov s pomočjo katerih smo analizirali vpliv površinskih obdelav na spremembo makro- in mikrostrukture kovinskega ogrodja, porcelanskega plašča in mejne površine med njima. Rezultati opravljenih raziskav so pokazali, da je pojav napak pri vzorcih katerih kovinsko obrodje je bilo obdelano z brusnim sredstvom v eni smeri minimalen, površina kovinskega ogrodja enakomerno hrapava z enakomerno povprečno debelino oksidne plasti 3,5µm. Pri vzorcih s kovinskim ogrodjem obdelanim z brusnim sredstvom v več smereh, smo opazili bolj hrapavo površino kovinskega ogrodja s prisotnostjo plastične deformacije površine kovinskega ogrodja, ki tvori tanjšo oksidno plast.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Lara Župec, Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Ljubljana, Slovenija

Lara Župec

Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Ljubljana, Slovenija

e-naslov: larazupec98@gmail.com

Peter Bohinc, Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Ljubljana

Peter Bohinc

Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Ljubljana

e-naslov: peter.bohinc@zf.uni-lj.si

Mihael Brunčko, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Maribor, Slovenija.

Mihael Brunčko

Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Maribor, Slovenija.

e-naslov: mihael.bruncko@um.si

Objavljeno
2023-11-06
Kako citirati
Župec L., Bohinc P., & Brunčko M. (2023). Vpliv tehnologij površinske obdelave kovinskega ogrodja na pojav napak v mikrostrukturi porcelanskega plašča pri kovinsko/porcelanskih zobnih restavracijah. Anali PAZU, 13(2), 35-58. https://doi.org/10.18690/analipazu.13.2.35-58.2023
Rubrike
Prispevki