Implementacija prenosnega EKG telesnega merilnika Savvy za presejanje motenj srčnega ritma na primarni zdravstveni ravni: intervencijska randomizirana kontrolirana študija

Ključne besede: motnje srčnega ritma, palpitacije, primarna zdravstvena raven, prenosni EKG telesni merilnik Savvy, napotitve

Povzetek

Na Inštitutu Jožefa Štefana so v sodelovanju z zdravniki razvili osebni prenosni merilnik EKG Savvy, ki deluje v kombinaciji s pametnim telefonom in ga lahko uporabljamo pri bolnikih, ki tožijo za motnjami srčnega ritma. Cilj študije je bil analizirati uporabnost telekardiologije na primarni zdravstveni ravni z uporabo prenosnega EKG telesnega merilnika Savvy.

Metode: Vključili smo 400 bolnikov s sumom na motnjo srčnega ritma, ki so od oktobra 2016 do januarja 2018 obiskali svojega družinskega zdravnika v Zdravstvenem domu Ljubljana in Zdravstvenem domu Murska Sobota. Bolniki so bili razdeljeni v testno skupino, kjer so dobili prenosni EKG telesni merilnik, in kontrolno, kjer ga niso.

Rezultati: Študija je pokazala, da med testno in kontrolno skupino ni statistično pomembne razlike glede odkritih motenj ritma in ukrepov za zdravljenje bolnikov, bodisi z opazovanjem bodisi z dajanjem novega zdravila. V testni skupini pa je bilo h kardiologu napotenih bistveno manj kot v kontrolni skupini (p <0,001).

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Staša Vodička, Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Maribor, Slovenija

Staša Vodička

Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Maribor, Slovenija

e-naslov: stasa.vodicka@gmail.com

Objavljeno
2023-11-06
Kako citirati
Vodička S. (2023). Implementacija prenosnega EKG telesnega merilnika Savvy za presejanje motenj srčnega ritma na primarni zdravstveni ravni: intervencijska randomizirana kontrolirana študija. Anali PAZU, 13(2), 1-16. https://doi.org/10.18690/analipazu.13.2.1-16.2023
Rubrike
Prispevki