VPLIV NASTAJAJOČE MARTENZITNE FAZE NA ZNAČAJ MARTENZITNEGA FAZNEGA PREHODA

  • Milan Svetec Znanstveno in inovacijsko središče Pomurje, Dvorec Rakičan, Lendavska ulica 28, Rakičan, 9000 Murska Sobota, Slovenija; Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Koroška 120, 2000 Maribor, Slovenija https://orcid.org/0000-0002-2113-3617
Ključne besede: avstenitno-martenzitni fazni prehod, Landau-ovo povprečno polje, Ginzburgov člen, parameter, modeliranje

Povzetek

V članku obravnavamo vpliv lokalno spremenjenega ureditvenega parametra pri avstenitno-martenzitnem faznem prehodu na značaj takega faznega prehoda. Sistem modeliramo z metodo povprečnega polja Landau-ovega tipa, ki vsebuje najpomembnejše značilnosti tega teoretičnega opisa.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Milan Svetec, Znanstveno in inovacijsko središče Pomurje, Dvorec Rakičan, Lendavska ulica 28, Rakičan, 9000 Murska Sobota, Slovenija; Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Koroška 120, 2000 Maribor, Slovenija

MILAN SVETEC

Znanstveno in inovacijsko središče Pomurje, Dvorec Rakičan, Lendavska ulica 28,
Rakičan, 9000 Murska Sobota, Slovenija

Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Koroška 120, 2000
Maribor, Slovenija, milan.svetec@gmail.com

Objavljeno
2023-06-22
Kako citirati
Svetec M. (2023). VPLIV NASTAJAJOČE MARTENZITNE FAZE NA ZNAČAJ MARTENZITNEGA FAZNEGA PREHODA. Anali PAZU, 13(1), 51-63. https://doi.org/10.18690/analipazu.13.1.51-63.2023
Rubrike
Prispevki