MULTISTABILNE MREŽE TOPOLOŠKIH DEFEKTOV

Ključne besede: tekoči kristali, nematiki, topološki defekti, mreže, simetrija

Povzetek

Topološki defekti se pojavijo ob faznih prehodih, pri katerih pride do zloma simetrije in so vseprisotni v naravi. Okolje, v katerem jih najlažje lahko preučujemo, so nematski tekoči kristali. Nematske strukture opišemo na mezoskopski skali s tenzorskim ureditvenim parametrom in določimo ravnovesna stanja z numerično minimizacijo proste energije. V sistem vsiljujemo topološke defekte preko robnih pogojev na mejnih površinah. Najprej pokažemo, da se že z vsiljevanjem enega defekta lahko vzpostavijo različna ravnovesna stanja glede na debelino celice. V primeru vsiljevanja večih defektov na spodnji mejni površini lahko v sistemu vzpostavimo ravnovesna stanja z »nenabitimi« linijskimi defekti. Z vsiljevanjem 4x4 kvadratne mreže defektov lahko v sistemu vzpostavimo kompleksne vzorce nenabitih linijskih defektov, kjer jih je 18 kvantitativno in 7 kvalitativno različnih. Prikažemo, da lahko z uporabo zunanjega električnega polja reverzibilno prehajamo iz enega vzorca v drugega. Prikazani sistemi bi se lahko uporabili v multistabilnih optičnih prikazovalnikih in prevezljivih nanožičkah.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Saša Harkai, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Ljubljana, Slovenija

SAŠA HARKAI
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Ljubljana, Slovenija,
sasa.harkai@fmf.uni-lj.si.

Samo Kralj, Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Maribor, Slovenija; Odsek za fiziko trdne snovi, Inštitut Jožef Stefan, Ljubljana, Slovenija

SAMO KRALJ

University of Maribor, Faculty of Natural sciences and Mathematics, Maribor,
Slovenia

Jožef Stefan Institute, Department of Condensed Matter Physics, Ljubljana,
Sloveni

Objavljeno
2023-06-22
Kako citirati
HARKAI S., & KRALJ S. (2023). MULTISTABILNE MREŽE TOPOLOŠKIH DEFEKTOV. Anali PAZU, 13(1), 33-50. https://doi.org/10.18690/analipazu.13.1.33-50.2023
Rubrike
Prispevki