RAČUNANJE DISPERZIJSKIH KRIVULJ RAYLEIGH-LAMBOVIH VALOV Z NEWTON-RAPHSONOVO METODO

  • RUDOLF Pušenjak Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto, Novo mesto, Slovenija
Ključne besede: simetrični načini valovanja, asimetrični načini valovanja, Helmholtzova ločitev, homotopija, nadaljevanje po ločni dolžini

Povzetek

Članek obravnava numerično konstrukcijo disperzijskih krivulj, ki pripadajo širjenju Rayleigh-Lambovih valov v izotropnih elastičnih sredstvih. Za izračun realnih, imaginarnih in kompleksnih valovnih števil v odvisnosti od frekvence valovanja je uporabljena Newton-Raphsonova metoda. Zaradi večličnosti se pri konstrukciji ob sledenju vej pojavljajo nepričakovani preskoki med načini valovanja disperzijskih krivulj, kar onemogoča uspešno neposredno uporabo metode. Ta pomanjkljivost je v članku odpravljena z uvedbo metode nadaljevanja po ločni dolžini. Učinkovitost te dopolnitve Newton-Raphsonove metode je prikazana na primeru aluminijaste plošče s konstrukcijami disperzijskih krivulj za realna, imaginarna in kompleksna valovna števila.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

RUDOLF Pušenjak, Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto, Novo mesto, Slovenija

RUDOLF PUŠENJAK

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto, Novo mesto, Slovenija,
e-pošta: rudolf.pusenjak@fini-unm.si.

Objavljeno
2023-06-22
Kako citirati
Pušenjak R. (2023). RAČUNANJE DISPERZIJSKIH KRIVULJ RAYLEIGH-LAMBOVIH VALOV Z NEWTON-RAPHSONOVO METODO. Anali PAZU, 13(1), 15-32. https://doi.org/10.18690/analipazu.13.1.15-32.2023
Rubrike
Prispevki