SPREMLJANJE INTERVENCIJ KLINIČNIH FARMACEVTOV V SPLOŠNI BOLNIŠNICI MURSKA SOBOTA

  • Alenka Kovačič Splošna bolnišnica Murska Sobota / Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota, Slovenija.
  • Daniel Grabar Splošna bolnišnica Murska Sobota, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota, Slovenija
Ključne besede: pregled terapije, farmakoterapijski pregled, merjenje dela, kakovost, zgodovina zdravljenja z zdravili

Povzetek

Klinični farmacevti so del zdravstvenega tima že več let, je pa število zaposlenih kliničnih farmacevtov po bolnišnicah zelo različno, zato se je postavilo vprašanje predvsem evalvacije dela kliničnih farmacevtov. V Splošni bolnišnici Murska Sobota smo evalvirali delo kliničnih farmacevtov po oddelkih od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. V analizo so bile vključene storitve treh kliničnih farmacevtk v SBMS. V enem letu je bilo vnesenih 8523 različnih intervencij. Spremljalo se je 30 različnih intervencij ter dodatno še prisotnost na raportih ali vizitah z ostalim zdravstvenim osebjem. Med intervencijami je bil najpogosteje pripravljen pregled terapije bolnika na oddelku (1979 krat), pregled interakcij med pregledanimi zdravili (1859 krat) ter pregled zgodovine zdravljenja z zdravili in prehranskimi dopolnili ob sprejemu (1785 krat). Evalvacija dela kliničnih farmacevtov v bolnišnici je pomemben korak k spremljanju dela, dobrodošla bo še nadgradnja tega sistema z naknadnim merjenjem kakovosti opravljenih storitev.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Alenka Kovačič, Splošna bolnišnica Murska Sobota / Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota, Slovenija.

Alenka Kovačič, Splošna bolnišnica Murska Sobota, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000
Murska Sobota, Slovenija, alenka.kovacic@sb-ms.si

Daniel Grabar, Splošna bolnišnica Murska Sobota, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota, Slovenija

Daniel Grabar, Splošna bolnišnica Murska Sobota, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska
Sobota, Slovenija, daniel.grabar@sb-ms.si

Objavljeno
2023-06-22
Kako citirati
Kovačič A., & Grabar D. (2023). SPREMLJANJE INTERVENCIJ KLINIČNIH FARMACEVTOV V SPLOŠNI BOLNIŠNICI MURSKA SOBOTA. Anali PAZU, 13(1), 1-14. https://doi.org/10.18690/analipazu.13.1.1-14.2023
Rubrike
Prispevki