Epidemiologija, farmakoepidemiologija ter primerjalna učinkovitost in sprejemljivost zdravil za zdravljenje hiperkinetične motnje otrok in mladostnikov

  • Matej Štuhec Oddelek za klinično farmacijo, Psihiatrična bolnišnica Ormož, Ptujska cesta 33, 2270 Ormož, Slovenija; Fakulteta za farmacijo. Katedra za biofarmacijo in farmakokinetiko. Univerza v Ljubljani. Aškerčeva cesta 7, 1000 Ljubljana, Slovenija in Katedra za farmakologijo. Medicinska fakulteta v Mariboru. Univerza v Mariboru. Taborska Ulica 8, 2000 Maribor, Slovenija. https://orcid.org/0000-0001-5909-6930
Ključne besede: motnja pozornosti s hiperaktivnostjo, farmakoterapija, epidemiologija, farmakoepidemiologija, metaanalize

Povzetek

Motnja pozornosti s hiperaktivnostjo (ADHD) je pogosto diagnosticirana motnja pri otrocih in mladostnikih. V številnih evropskih držav je motnja opredeljena kot hiperkinetična motnja (HKM) in v Severni Ameriki kot ADHD. Natančen vzrok ADHD ni znan. Število diagnosticiranih bolnikov z ADHD raste. Epidemiologija in farmakoepidemiologija ADHD v tem delu Evrope nista dobro raziskani. Glede na smernice zdravljenje bolnikov z ADHD vključuje zdravljenje z zdravili in nefarmakološko zdravljenje. Pri izbiri ustreznega zdravila za zdravljenje ADHD pridobljene vrednosti učinkov iz metaanaliz ne smejo biti edino merilo izbora, a predstavljajo uporabne informacije v izbiri posameznih zdravil za zdravljenje bolnikov z ADHD. Namen prispevka je predstaviti epidemiologijo in farmakoepidemiologijo ADHD v Sloveniji ter primerjalno učinkovitost in sprejemljivosti zdravil za ADHD z uporabo metaanalize.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Matej Štuhec, Oddelek za klinično farmacijo, Psihiatrična bolnišnica Ormož, Ptujska cesta 33, 2270 Ormož, Slovenija; Fakulteta za farmacijo. Katedra za biofarmacijo in farmakokinetiko. Univerza v Ljubljani. Aškerčeva cesta 7, 1000 Ljubljana, Slovenija in Katedra za farmakologijo. Medicinska fakulteta v Mariboru. Univerza v Mariboru. Taborska Ulica 8, 2000 Maribor, Slovenija.

Ormož, Ljubljana, Maribor. Slovenia. E-mail: matejstuhec@gmail.si

Objavljeno
2022-06-08
Kako citirati
Štuhec M. (2022). Epidemiologija, farmakoepidemiologija ter primerjalna učinkovitost in sprejemljivost zdravil za zdravljenje hiperkinetične motnje otrok in mladostnikov. Anali PAZU, 6(1-2), 37-43. https://doi.org/10.18690/analipazu.6.1-2.37-43.2016
Rubrike
Prispevki