Sinteza encima β-glukozidaze v semenih transgenega riža za nadomestno zdravljenje dedne Gaucherjeve bolezni

Ključne besede: transgeni riž, β-glukozidaza, Gaucherjeva bolezen, sproščanje v okolje, tveganje, zakonodaja

Povzetek

Pridobivanje aktivnih sestavin za zdravila, predvsem cepiva s transgenimi rastlinami se je začelo pred 25 leti. Zaradi določenih prednosti sinteze učinkovin s transgenimi rastlinami, v primerjavi z obstoječim pridobivanjem, se vse bolj uveljavljajo optimizirani transformacijski in ekspresijski sistemi ter njihova uporaba. Do sedaj je bilo v ospredju pridobivanje učinkovin za preventivo in zdravljenje številnih nalezljivih človeških in živalskih bolezni. V zadnjem obdobju je vse več primerov pridobivanja rekombinantnih proteinov za zdravljenje avtoimunskih in genetskih obolenj. Med temi je tudi zelo redka Gaucherjeva bolezen, pomanjkanje encima glukocerebrozidaze, ki jo lahko zdravimo z nadomestnim encimom β-glukozidazo. Transgeni riž uspešno sintetizira in nalaga β-glukozidazo v endosperm v obdobju formiranja in zorenja semen.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Zlata Luthar, Oddelek za agronomijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Ljubljana, Slovenia. E-mail: zlata.luthar@bf.uni-lj.si

Objavljeno
2022-06-08
Kako citirati
Zlata Z. (2022). Sinteza encima β-glukozidaze v semenih transgenega riža za nadomestno zdravljenje dedne Gaucherjeve bolezni. Anali PAZU, 6(1-2), 20-28. https://doi.org/10.18690/analipazu.6.1-2.20-28.2016
Rubrike
Prispevki