Izhlapevanje vodnih kapljic v prvi stopnji naprave za ultrazvočno razpršilno pirolizo

Ključne besede: Izhlapevanje, numerično modeliranje, Euler-Lagrange pristop, vodne kapljice

Povzetek

Numerično smo modelirali proces izhlapevanja aerosola (generiranega iz vode) v toku nosilnega plina (N2) v prvi stopnji naprave za ultrazvočno razpršilno pirolizo. Uporabili smo t.i. Euler-Lagrangeov pristop, ki obravnava plinsko fazo kot zvezno telo z reševanjem (v primeru turbulentnega toka časovno povprečenih) Navier-Stokesovih enačb, razpršeno fazo pa kot veliko število diskretnih delcev (mehurčkov, kapljic ali trdnih delcev), ki si z zvezno fazo izmenjujejo energijo, gibalno količino in/ali maso. Prikazani so rezultati za temperaturno polje nosilnega plina in aerosola, kakor tudi za premer, temperaturo ter čas izhlapevanja vodnih kapljic. Le ti kažejo, da je izhlapevanje najintenzivnejše v začetnem delu grelnega območja in da relativna vlažnost nosilnega plina nima pomembnega vpliva na sam proces izhlapevanja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Primož Ternik, Ternik Primož - Zasebni raziskovalec, Bresterniška ulica 163, Bresternica, Slovenia.

Bresternica, Slovenia. E-mail: rebeka.rudolf@um.si

Rebeka Rudolf, Faculty of Mechanical Engineering, University of Maribor, Smetanova 17, 2000 Maribor, Slovenia.

Maribor, Slovenia. E-mail: rebeka.rudolf@um.si

Objavljeno
2022-06-08
Kako citirati
Ternik P., & Rudolf R. (2022). Izhlapevanje vodnih kapljic v prvi stopnji naprave za ultrazvočno razpršilno pirolizo. Anali PAZU, 6(1-2), 14-19. https://doi.org/10.18690/analipazu.6.1-2.14-19.2016
Rubrike
Prispevki

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)