Termoanaliza pametnih grelnih tekstilij za avtomobilske sedeže

  • NUŠA ADAM Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru, Maribor, Slovenija.
  • MELANI POTRČ Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru, Maribor, Slovenija.
  • MITJA SLAVINEC Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru, Maribor, Slovenija. https://orcid.org/0000-0001-6301-2832
  • DANIELA ZAVEC TITERA, tehnično inovativne tehnologije, d.o.o., Šentilj, Slovenija.
  • EVA KLEMENČIČ Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru, Maribor, Slovenija in Fakulteta za energetiko, Univerza v Mariboru, Krško, Slovenija. https://orcid.org/0000-0001-6008-5016
Ključne besede: tekstilni izdelki, funkcija gretja, ogrevani avtomobilski sedeži, termoanaliza, sprememba temperature

Povzetek

V prispevku se osredotočimo na aktivne pametne tekstilne izdelke, ki zaznajo spremembo temperature in se nanjo odzovejo z vklopom (ali izklopom) gretja. Pri razvoju tekstilnih izdelkov s funkcijo gretja je pomembno poznati časovno dinamiko temperature pri segrevanju in ohlajanju z namenom nadzorovati in preprečiti pregrevanje izdelka. Kot ustrezna merilna metoda se izkaže termoanaliza. Pri termoanalizi uporabimo infrardečo kamero, ki omogoča nekontaktno preučevanje temperaturne porazdelitve po površini tekstilnega izdelka in identifikacijo vročih točk. V prispevku predstavimo rezultate termoanalize dveh vzorcev tekstilnih izdelkov s funkcijo gretja v kombinaciji z dvema vzorcema melaminske tekstilije, ki velja za dober toplotni izolator. Pri analizi in interpretaciji rezultatov se osredotočimo na možnost uporabe posamičnih vzorcev grelnih tekstilij in njihovih kombinacij z melaminom za segrevanje avtomobilskih sedežev.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

NUŠA ADAM, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru, Maribor, Slovenija.

Maribor, Slovenija. E-mail: nusa.adam@student.um.si

MELANI POTRČ, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru, Maribor, Slovenija.

Maribor, Slovenija. E-mail: melani.potrc@student.um.si

MITJA SLAVINEC, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru, Maribor, Slovenija.

Maribor, Slovenija. E-mail: mitja.slavinec@um.si

DANIELA ZAVEC, TITERA, tehnično inovativne tehnologije, d.o.o., Šentilj, Slovenija.

Šentilj, Slovenija. E-mail: daniela@titera.tech

EVA KLEMENČIČ, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru, Maribor, Slovenija in Fakulteta za energetiko, Univerza v Mariboru, Krško, Slovenija.

Maribor, Slovenija. E-mail: eva.klemencic@um.si

Objavljeno
2022-05-04
Kako citirati
ADAM N., POTRČ M., SLAVINEC M., ZAVEC D., & KLEMENČIČ E. (2022). Termoanaliza pametnih grelnih tekstilij za avtomobilske sedeže. Anali PAZU, 12(1), 67-78. https://doi.org/10.18690/analipazu.12.1.67-78.2022
Rubrike
Prispevki