Lepljenje lesa z lepilom iz odpadnega polistirena

  • MILAN ŠERNEK Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo, Ljubljana, Slovenija. https://orcid.org/0000-0002-9365-6126
  • ALJAŽ KORDIŠ Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo, Ljubljana, Slovenija.
Ključne besede: lepljenje, lepilni spoj, les, polistiren, reciklaža

Povzetek

Vsako leto svet proizvede čedalje več obstojnih plastičnih odpadkov, ki se kopičijo v naravi. Ena izmed rešitev je njihova reciklaža in ponovna uporaba za izdelavo novih izdelkov ali polizdelkov. Reciklirana plastika, predvsem termoplasti, imajo potencial tudi v lesarstvu. V naši raziskavi smo iz odpadnih kavnih lončkov in žličk iz polistirena ter s topilom dimetilformamid izdelali lepilni mešanici in izdelali lepljence iz lesa za ugotavljanje strižne trdnosti lepilnih spojev po standardu SIST EN 205:2016. Uporabili smo dve temperaturi stiskanja (150 °C in 120 °C) ter štiri načine temperiranja oziroma ohlajanja lepljencev pred odprtjem stiskalnice. S primerjavo različnih postopkov lepljenja smo ugotovili, da lepilo iz lončkov najvišjo trdnost doseže po ohladitvi lepljencev na 75 °C preden smo jih vzeli iz stiskalnice, medtem ko lepilo iz žličk po hlajenju lepljencev na 100 °C ali 25 °C. Ugotovili smo tudi, da se s hlajenjem lepljencev na nižjo temperaturo pred odprtjem stiskalnice bistveno zmanjša variabilnost rezultatov, kar priča o bolj zanesljivih lepilnih spojih. Zahteve standarda SIST EN 204:2016 smo uspeli doseči z lepljencem, ki je bil zlepljen z lepilom iz lončkov pri temperaturi 150 °C in ohlajen na 75 °C preden smo ga vzeli iz stiskalnice.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

MILAN ŠERNEK, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo, Ljubljana, Slovenija.

Ljubljana, Slovenija. E-mail: milan.sernek@bf.uni-lj.si

ALJAŽ KORDIŠ, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo, Ljubljana, Slovenija.

Ljubljana, Slovenija. E-mail: ak9315@student.uni-lj.si

Objavljeno
2022-05-04
Kako citirati
ŠERNEK M., & KORDIŠ A. (2022). Lepljenje lesa z lepilom iz odpadnega polistirena. Anali PAZU, 12(1), 1-16. https://doi.org/10.18690/analipazu.12.1.1-16.2022
Rubrike
Prispevki