University of Maribor Journals


The roots of University of Maribor go back to 1859, which is marked as being the beginning of higher education in Maribor. In september 1975, University of Maribor and University of Maribor Press were established and developed together, side by side. Today, University of Maribor Press is recognized as being a reputable scholarly publisher of quality scholarly books, conference proceedings, dissertations and articles that have been contributing to a better understanding and practice of science, in general,  and which are of interest for scholars, policy analysts, policymakers and practioners. University of Maribor Press publishes up to 100 books per year.

Our online resources will serve the entire University of Maribor Press community. We offer authors the possibility to publish their articles in 17 journals listed bellow.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

The Journal of Elementary Education

REVIJA ZA ELEMENTARNO IZOBRAŽEVANJE (The Journal of Elementary Education) je revija Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru in Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem. V njej so objavljeni prispevki s področja vzgoje in izobraževanja zlasti na predšolski in osnovnošolski stopnji. Avtorji prispevkov s strokovnega vidika pišejo o problemih, ki zadevajo vzgojo in izobraževanje. Namen revije je spodbujati objavo izvirnih znanstvenoraziskovalnih člankov in tudi prispevkov, ki poročajo o strokovnem delu, raziskovanju v praksi ipd. Revija za elementarno izobraževanje izhaja trikrat letno, štiri številke. V njej so objavljeni prispevki v slovenskem ali angleškem jeziku. Razvrščeni so v naslednje kategorije: izvirni znanstveni članek, pregledni znanstveni članek, kratki znanstveni članek, referat na znanstvenem posvetovanju, strokovni članek idr. Dodatek k reviji vsebuje povzetke knjig, kratke članke, seznam znanstvenih srečanj ipd.

Indexing: Co-operative Online Bibliographic System and Services (COBISS), Ulrich's Periodicals Directory, IBZ (Internationale Bibliographie der Zeitschriftenliteratur), EBSCO (EBSCOhost databases and discovery technologies), DOAJ (Directory of Open Access Journals), Proquest, dLib.si

Participating University of Maribor Faculties: Faculty of Education

View Journal | Current Issue | Register

Lex localis - Journal of Local Self-Government

Lex localis - Journal of Local Self-Government is an international journal for the study of the politics, administration and management of local affairs published four times a year (in January, April, July, and October) by Institute for Local Self-Government and Public Procurement Maribor (Slovenia) and co-published by Faculty of Political Sciences, University of Trieste (Italy), Faculty of Law, University of Split (Croatia), Faculty of Law, University of Graz (Austria), Faculty of Law, University of Maribor (Slovenia) and Constitutional Law Institute Ljubljana (Slovenia).

View Journal | Current Issue | Register

1 - 1 of 1 Items