Komentar odločbe Sodišča v zadevi Lindt – Smernice za presojo slabe vere kot razloga za prenehanje znamke - na poti k enotnejši razlagi ali ne

Odločbe s komentarji / Decisions with Commentaries

  • Vesna Težak Študentka Pravne fakultete Univerze v Mariboru

Abstract

Sodišče EU je dne 11. junija 2009 izdalo odločbo v zadevi Lindt, v kateri je prvič podalo smernice za razlago slabe vere, ki se kot razlog za prenehanje znamke pojavlja v Uredbi Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (kodificirano besedilo: Uredba Sveta (ES) št. 207/2009; v nadaljevanju: Uredba)3. Člen 52(1)(b) Uredbe namreč slabo vero prijavitelja ob vložitvi prijave blagovne znamke določa kot absolutni razlog za ničnost znamke Skupnosti (danes: znamke EU),4 vendar pa razlage omenjenegapojma Uredba ne vsebuje, prav tako pa tudi ne Direktiva Sveta št. 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami5, razveljavljena z Direktivo 2008/95/ES z dne 22. oktobra 20086 (v nadaljevanju: Direktiva), ki je bila podlaga za sprejem Uredbe in nacionalnih zakonodaj držav članic EU.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Vesna Težak, Študentka Pravne fakultete Univerze v Mariboru

Maribor, Slovenia. E-mail: vesna.tezak@gmail.com.

Published
2012-12-12
How to Cite
Težak V. (2012). Komentar odločbe Sodišča v zadevi Lindt – Smernice za presojo slabe vere kot razloga za prenehanje znamke - na poti k enotnejši razlagi ali ne. LeXonomica, 4(2), 241-250. Retrieved from https://journals.um.si/index.php/lexonomica/article/view/1114
Section
Articles