Nekateri ustavnopravni vidiki pooblastil Urada za varstvo konkurence

  • Tomaž Keresteš Assistant Professor, University of Mariboru, Faculty of Law
  • Martina Repas Associate Professor, University of Maribor, Faculty of Law
Keywords: powers of competition office, fundamental rights, ECHR, constitution, protection of home, protection of private correspondence, constitutional conformity

Abstract

Some Constitutional Aspects of Investigation Powers of the Slovenian Competition Office. This contribution deals with the conformity of investigation powers of the Competition Office with the provisions of Slovenian Constitution. Authors in first place analyze the conformity of powers with the right for protection of home and protection of private correspondence. In case of protection of home they argue on the basis of ECHR and German constitutional case law that the notion of home can cover business premise, especially in cases of limited public access. Regarding the right for protection private correspondence they also call attention to the fact that the notion private correspondence covers also private correspondence of employees at work and that the protection of this right in the Slovenian Constitution is extremely strict.

 

Nekateri ustavnopravni vidiki pooblastil Urada za varstvo konkurence. Prispevek obravnava skladnost preiskovalnih pooblastil Urada za varstvo konkurence z določbami Ustave Republike Slovenije. Avtorja predvsem analizirata skladnost pooblastil s pravico do nedotakljivosti stanovanja in pravico do komunikacijske zasebnosti. V primeru nedotakljivosti stanovanja na temelju določb EKČP in nemške ustavnosodne prakse zagovarjata stališče, da pojem stanovanja in drugih prostorov lahko zajema tudi poslovne prostore, še posebej, če zanje velja omejen dostop javnosti. Glede pravice dokomunikacijske zasebnosti pa opozarjata, da komunikacijska zasebnost zajema tudi zasebno komunikacijo zaposlenega na delovnem mestu in da je zaščita te pravice v Ustavi Republike Slovenije izjemno stroga.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Tomaž Keresteš, Assistant Professor, University of Mariboru, Faculty of Law

Dr. Maribor, Slovenia. E-mail: tomaz.kerestes@um.si.

Martina Repas, Associate Professor, University of Maribor, Faculty of Law

Dr. Maribor, Slovenia. E-mail: martina.repas@um.si.

References

Bratina, T., Kocmut, M. (2009) Preiskovalni postopek, v: Grilc, P. (ur.), Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence s komentarjem (ZPOmK-1), GV Založba, Ljubljana, 300.

Dežman, Z., Erbežnik, A. (2003) Kazensko procesno pravo Republike Slovenije (Ljubljana: GV Založba).

Faull, J., Nikpay, A. (2007) The EC Law of Competition (Oxford: Oxford University Press).

Gornig, G. (2010) Artikel 13 GG [Unverletzlichkeit der Wohnung], v: Mangoldt, H. v., Klein, F., Starck, Ch. (ur.), Kommentar zum Grundgesetz, Verlag Franz Vahlen, München, 1257.

Hofmann, H. (2004) Art. 13, v: Schmidt-Bleibtreu, B., Klein, F. (ur), GG Kommentar zum Grundgesetz Wolters Kluwer, München, 461.

Horvat, Š., (2004) Zakon o kazenskem postopku s komentarjem (Ljubljana: GV Založba).

Janis, M. W., Kay, R. S., Bradley, A. W. (2000) European Human Rights Law, Text and Materials (Oxford: Oxford University Press).

Jones, A., Sufrin, B. (2008) EC Competition Law-Text, Cases, and Materials (Oxford: Oxford University Press).

Klemenčič, G., Kečanović, B., Žaberl, M. (2002) Vaše pravice v policijskih postopkih (Ljubljana: Založba Pasadena).

Klemenčič, G. (2002) Varstvo tajnosti pisem in drugih občil, v: Šturm, L. (ur.), Komentar Ustave Republike Slovenije, Fakulteta za podiplomske državne in evropske študije, Ljubljana, 391.

Marauhn, Th., Meljnik, K. (2006) Privat- und Familienleben, v: Grote, R., Marauhn, Th., Meljnik, K. (ur.), EMRK/GG Konkordanzkommentar zum europäischen und deutschen Grundrechtsschutz, Mohr Siebeck, Tübingen, 744.

Mowbray, A. (2007) Cases and Materials on the European Convention on Human Rights (Oxford: Oxford University Press).

Požar, D. (1999) Osnove kazenskega procesnega prava (Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije).

Repas, M. (2010) Konkurenčno pravo v teoriji in praksi (Ljbuljana: Uradni list Republike Slovenije).

Testen, F. (2002) Uresničevanje in omejevanje pravic, v: Šturm, L. (ur.), Komentar Ustave Republike Slovenije, Fakulteta za podiplomske državne in evropske študije, Ljubljana, 192.

Vasiljević, T., Grubač, M. (1982) Komentar zakona o krivičnom postupku (Beograd: Savremena Administracija).

White, R. C. A., Ovey, C. (2010) The European Convention on Human Rights (Oxford: Oxford University Press).

Zupančič, B. M., et al. (2001) Ustavno kazensko procesno pravo (Ljubljana: Založba Pasadena).

Žaberl, M. (2001) Policijska pooblastila (Ljubljana: Visoka policijsko-varnostna šola).

Published
2012-12-12
How to Cite
Keresteš T., & Repas M. (2012). Nekateri ustavnopravni vidiki pooblastil Urada za varstvo konkurence. LeXonomica, 4(2), 217-239. Retrieved from https://journals.um.si/index.php/lexonomica/article/view/1113
Section
Articles