(Ne)namerne nekonsistentnosti v diplomatskem pravu: primer Dunajske konvencije o diplomatskih odnosih

  • Boštjan Udovič Assistant Professor, University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences
Keywords: diplomatic law, Vienna Convention on Diplomatic Relations, commercial diplomacy

Abstract

(Non)intentional Inconsistencies in Diplomatic Law: The Case of Vienna Convention on Diplomatic Relations. The article focuses on the progressive development of the diplomatic law, with a special emphasis on Article 42 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations. The key idea of the discussion is to present some inconsistencies of the Vienna Convention on Diplomatic Relations, linked to its Article 42. The author presents arguments that the existing inconsistencies are not »intentional« (a sort of relativisator of settled rules), and should rather be understood as another possible fuse to establish stable and cooperative diplomatic relations.

 

(Ne)namerne nekonsistentnosti v diplomatskem pravu: primer Dunajske konvencije o diplomatskih odnosih. Članek se ukvarja z vprašanjem progresivnega razvoja in posebnosti diplomatskega prava. V njem se avtor osredotoča na vprašanje 42. člena Dunajske konvencije o diplomatskih odnosih (in povezanih členov) ter »pravnih praznin«, ki se pojavljajo pri razumevanju določb tega (in povezanih členov). Temeljna ugotovitev avtorja je, da nekonsistentnosti v Dunajski konvenciji o diplomatskih odnosih niso odraz namenske relativizacije posamičnih določb mednarodnopravnega dokumenta, ampak bolj odsev varoval, ki so bile pridane k 42. členu te konvencije.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Boštjan Udovič, Assistant Professor, University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences

Dr. Ljubljana, Slovenia. E-mail: bostjan.udovic@fdv.uni-lj.si.

References

Benko, V. (2012) Sociologija diplomacije. V Milan Jazbec (ur.), Sociologija diplomacije: izhodišča, okvir in študije primerov, 51–77 (Ljubljana: Fakulteta za družbene vede).

Bučar, B. (2002) Predavanja – Mednarodni odnosi (Ljubljana: Fakulteta za družbene vede).

Bartoš, M. (1956) Međunarodno javno pravo: Oblasti, organi za međunarodno pretstavljanje (Beograd: Kultura).

Bohte, B. in V., Sancin (2006) Diplomatsko in konzularno pravo (Ljubljana: Pravna fakulteta).

Denza, E. (1998) Diplomatic law: commentary on the Vienna convention on diplomatic relations (Oxford: Clarendon Press).

Keohane, R. O. in J. S., Nye (1989) Power and Interdependence (Harvard: HarperCollins Publishers).

Mitić, D. (1978) Diplomatske i konzularne funkcije (Beograd: Savremena administracija).

Potemkin, V. P. (1947) Zgodovina diplomacije, Vol. I + II + III zvezek) (Ljubljana: Državna založba Slovenije).

Radovič, S. (1990) Kodifikacija diplomatskega prava (Ljubljana: Fakulteta za družbene vede).

Udovič, B. (2009) Ekonomska in gospodarska diplomacija (Ljubljana: Fakulteta za družbene vede).

Yearbook of the International Law Commission (A/CN.4/98) (1956II): Codification of the International Law Relating to Diplomatic Intercourse and Immunities. Memorandum prepared by the Secretariat [http://www.un.org/law/ilc/index.ht] (obiskano 23. 08. 2012).

Published
2012-12-12
How to Cite
Udovič B. (2012). (Ne)namerne nekonsistentnosti v diplomatskem pravu: primer Dunajske konvencije o diplomatskih odnosih. LeXonomica, 4(2), 163-176. Retrieved from https://journals.um.si/index.php/lexonomica/article/view/1110
Section
Articles