Odločba Splošnega sodišča EU v zadevi Cisco Systems Inc. in Messagenet SpA proti Evropski komisiji : vpliv odločitve na združitve v novih, hitro rastočih sektorjih

Odločbe in komentarji / Decisions and Commentaries

  • Natalija Vinčec
Keywords: decisions, comments, Court of Justice, EU

Abstract

Splošno sodišče EU je 11. decembra 2013 izdalo odločbo, v kateri je presojalo tožbo družb Cisco in Messagenet na odločitev Komisije Evropske unije (v nad.: Komisija), da je koncentracija med družbo Microsoft Corporation (v nad.: Microsoft) in družbo Skype Global S.a.r.l. Luxembourg (v nad.: Skype) skladna z notranjim trgom. Po pravilih konkurenčnega prava je treba vsako koncentracijo, ki izpolnjuje predpisane pogoje, priglasiti pristojnemu organu, tj. Komisiji ali nacionalnemu organu. Pogoji za priglasitev koncentracije Komisiji so predpisani v členu 1 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 z dne 20. januarja 2004 o nadzoru koncentracij podjetij3 (v nadaljevanju: Uredba št. 139/2004). Za odločanje o dopustnosti tovrstnih koncentracij je izključno ...

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2021-02-07
How to Cite
Vinčec N. (2021). Odločba Splošnega sodišča EU v zadevi Cisco Systems Inc. in Messagenet SpA proti Evropski komisiji : vpliv odločitve na združitve v novih, hitro rastočih sektorjih. LeXonomica, 6(2), 282-292. Retrieved from https://journals.um.si/index.php/lexonomica/article/view/1078
Section
Articles