Komentar sodbe Sodišča EU v zadevi Expedia : odmik od pretekle sodne prakse glede razlage člena 101(1) PDEU v zvezi s pravilom de minimis

Odločbe s komentarji / Decisions with Commentaries

  • Tamara Kovačič
Keywords: decisions, commentaries, Article 101 (1) TFEU, de minimis, Court of Justice, EU

Abstract

Sodba Sodišča EU v zadevi C-226/11 z dne 13. decembra 2012 (v nad.: zadeva C-226/11) se nanaša na razlago člena 101(1) Pogodbe o delovanju Evropske Unije (v nad.: PDEU) in člena 3(2) Uredbe Sveta št. 1/2003 z dne 16. decembra 2002 o izvajanju pravil konkurence iz členov 81 [ES] in 82 [ES]3 (v nad.: Uredba 1/2003), pri čemer je bilo eno izmed ključnih vprašanj, ki ga je obravnavalo Sodišče EU v omenjeni zadevi, povezano z znatnostjo omejitve kot pogojem za uporabo člena 101(1) PDEU ...

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2021-02-07
How to Cite
Kovačič T. (2021). Komentar sodbe Sodišča EU v zadevi Expedia : odmik od pretekle sodne prakse glede razlage člena 101(1) PDEU v zvezi s pravilom de minimis. LeXonomica, 6(2), 273-281. Retrieved from https://journals.um.si/index.php/lexonomica/article/view/1077
Section
Articles