Uporaba Dunajske konvencije (CISG) na slovenskih sodiščih in v odvetniški praksi

  • Ana Teršek University of Maribor, Faculty of Law
Keywords: Vienna Convention, CISG, international sale of goods, international sales contract, Slovenian jurisprudence, court decision, law practice

Abstract

The application of CISG on Slovenian courts and law practice. CISG provides a uniform text of law for international sale of goods. It is adopted by almost all countries with which Slovenia is intensively trading, so it is surprising, that, while there is more than 2.500 published court decisions and arbitral awards in the world, concerning CISG, Slovenia has only a few. It may be noted, that the CISG, despite the fact that it entered into force in 1988, is still poorly known among Slovenian judges and lawyers. Consequently, the CISG is rarely applied, but when it is, the courts often apply it incorrectly, which may again be attributed to poor knowledge of the CISG.

Povzetek. Dunajska konvencija (CISG) vsebuje enotna pravila za razmerja iz mednarodne prodaje blaga. Sprejele so jo skoraj vse države, s katerimi Slovenija intenzivno trguje, zato preseneča dejstvo, da medtem ko je po svetu objavljenih približno 2500 sodnih odločitev in arbitražnih odločb, ki se nanjo nanašajo, Slovenija premore le peščico takšnih odločitev. Ugotovimo lahko, da je Dunajska konvencija med sodniki in tudi odvetniki, kljub dejstvu, da je v veljavo vstopila že leta 1988, še vedno slabo poznana ter zato tudi redko uporabljena, kadar pa se jo uporabi, pa se sodiščem nemalokrat pripeti, da jo napačno uporabijo, kar lahko ponovno pripišemo njenemu slabemu poznavanju.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Ana Teršek, University of Maribor, Faculty of Law

Maribor, Slovenia. E-mail: ana.tersek@gmail.com.

References

Bianca, C.M., Bonell, M.J. (1987) Commentary on the International Sales Law (Milan: Giuffrè).

Balažic, V. (2005) Dunajska konvencija in slovenska sodišča, Podjetje in delo, št. 6, str. 1200.

Čotar, A. (2005) Mednarodna prodajna pogodba – ob 25-letnici Dunajske konvencije, Pravna praksa, št. 42, str. 17.

Rižnik, P. (2009) Mednarodna prodaja blaga: Konvencija Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga, priročnik za prakso (Ljubljana: GZS).

Ferrari, F. (2008) The CISG and Its Impact on National Legal Systems, Sellier, (Munich: European law publishers).

Huber P., Mullis, A. (2007) The CISG: A new textbook for students and practitioners, (Sellier).

Ilešič, M. (1998) Od Rima … do Dunaja … prek Slovenije, Podjetje in delo, št. 6, str. 710.

Krajnc, V. (2005) Uporaba pravil Dunajske konvencije, načel mednarodnega pogodbenega prava in nacionalnega prava v sporih iz mednarodne prodajne pogodbe, Podjetje in delo, št. 6, str. 1190.

Možina, D. (2008) Prodajna pogodba v mednarodnem, evropskem in slovenskem pravu, Pravna praksa, št. 12, str. 37.

Rižnik, P. (2012) Težave pri uporabi konvencij Uncitrala s področja mednarodne prodaje blaga, Pravna praksa, št. 15, str. 13.

Schlechtriem, P., Možina, D. (2006) Pravo mednarodne prodaje – Konvencija Združenih narodov o mednarodni prodaji blaga (Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije).

Schlechtriem, P. (2003) Uporaba Dunajske konvencije o mednarodni prodaji blaga pred državnimi sodišči in izenačevanje, Podjetje in delo, št. 5, str. 761.

Schwenzer, I., Hachem, P. (2009) The CISG – Sucess and Pitfalls, 57 American Journal of Comparative Law, str. 457 – 478, dostopno na: http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/schwenzer-hachem.html.

Uncitral (2012) Digest of case law on the United Nations Convention on the International Sale of Goods (Vienna: Uncitral).

Published
2021-02-07
How to Cite
Teršek A. (2021). Uporaba Dunajske konvencije (CISG) na slovenskih sodiščih in v odvetniški praksi. LeXonomica, 6(2), 223-247. Retrieved from https://journals.um.si/index.php/lexonomica/article/view/1074
Section
Articles