Sodobni izzivi pravnega varstva znanstvenih del : med avtorskopravnim monopolom in samoregulacijo v znanosti

  • Katarina Krapež University of Primorska, Faculty of Management
Keywords: author’s right, scientific works, digitalization, globalization of science, global economic crisis, self-regulation in science

Abstract

Contemporary challenges of the legal protection of scientific works : at the crossroads between the copyright monopoly and self-regulation in science. Since the early 18th century, a legal monopoly has been granted to authors with regard to their creative work with the justification that such encourages learning and spreads knowledge. The development of new digital technologies, the globalisation and institutionalisation of science, and the expansion of the global economic crisis are three phenomena that have changed the basic principles of the protection of authors% rights to scientific works. The analysis of the latest trends in this paper suggests that the motivation to create scientific works derives not so much from enjoying a copyright monopoly but rather is being replaced with self-regulatory systems within institutional science. Such developments indirectly call into question the theoretical justification of the need for copyright protection of scientific works.

Povzetek. Glavni vodili vzpostavitve avtorskopravnega sistema, ki se nista spremenili vse od povojev avtorskega prava v začetku 18. stoletja, sta spodbuditi učenje in širiti znanje. V prispevku so identificirani trije pojavi, ki so v preteklem desetletju povzročili obrate v nekaterih temeljnih paradigmah, vezanih na avtorskopravno varstvo znanstvenih del. Analiza sodobnih trendov vodi do sklepa, da motivacija za ustvarjanje v znanosti vse manj izhaja iz koristi, ki jih avtorju (znanstveniku ali raziskovalcu) prinaša avtorskopravni monopol in da so to spodbudo v veliki meri nadomestili samoregulacijski sistemi znotraj institucionalne znanosti. Tak razvoj posredno postavlja pod vprašaj teoretično utemeljitev potrebe po avtorskopravnem varstvu znanstvenih del.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Katarina Krapež, University of Primorska, Faculty of Management

Senior lecturer and researcher. Koper, Slovenia, e-mail: katarina.krapez@fm-kp.si.

References

Banks, J. A. (2008) Diversity, Group Identity, and Citizenship Education in a Global Age, Educational Researcher, 37(3), str. 129–139.

Bauman, Z. (1998) Globalization: The Human Consequences (Cambridge: Polity Press).

Benkler, Y. (2006) The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets And Freedom (New Haven, London: Yale University Press).

Crick, B. (2007) Citizenship: The Political and the Democratic, British Journal of Educational Studies, 55(3), str. 235–248.

Davies, G. (2002) Copyright and the Public Interest (London: Sweet & Maxwell).

Dutton, W. H. in Jeffreys, P. W. [ur.] (2010) World Wide Research: Reshaping the Sciences and Humanities (Cambridge in London: The MIT Press).

Feyerabend, P. K. (1993) Against Method (London, New York: Verso).

Foucault, M. (2004) Nadzorovanje in kaznovanje: rojstvo zapora (Ljubljana: Krtina).

Foucault, M. (2010) Besede in reči: arheologija humanističnih znanosti (Ljubljana: Studia humanitatis).

Gill, S. (2003) Power and Resistance in the New World Order (Palgrave Macmillan: New York).

Goldstein, P. (2001) International Copyright: Principles, Law, and Practice (New York: Oxford University Press).

Hwang, K. (2008) International Collaboration in Multilayered Center-Periphery in the Globalization of Science and Technology, Science, Technology and Human Values 33(1), str. 101–133.

Kemp, D. (2010) Copyright on Steroids: In Search of an End to Overprotection, McGeorge Law Review 41(4), str. 795–842.

Kuhn, T. S. (1977) The Essential Tension: Selected Studies in Scientific Tradition and Change (Chicago in London: University of Chicago Press).

Kuhn, T. S. (1998) Struktura znanstvenih revolucij (Ljubljana: Krtina).

Litman, J. (2004) Sharing and Stealing, Hastings Communications and Entertainment Law Journal 27(1), str. 1–50.

Lessig, L. (2007) Does Copyright Have Limits? Eldred v. Ashcroft and its Aftermath, v Fitzgerald, B. [ur.] Open Content Licensing: Cultivating the Creative Commons (Sidney: Sydney University Press).

Monotti, A. L. in Ricketson, S. (2003) Universities and Intellectual Property: Ownership and Exploitation (Oxford, New York: Oxford University Press).

Parchomovsky, G. in Stein, A. (2009) Originality, Virginia Law Review 95(6), str. 1505–1550.

Sterling, J. in Adrian L. (2003) World Copyright Law (London: Sweet & Maxwell).

Toplak, J. [ur.]. (2005) Ustava Združenih držav Amerike s pojasnili (Ljubljana: Nova obzorja).

Tehranian, J. (2007) Infringement Nation: Copyright Reform and the Law/Norm Gap, Utah Law Review 2007(3), str. 537–550.

Trampuž, M., Oman, B. in Zupančič, A. (1997) Zakon o avtorski in sorodnih pravicah s komentarjem (Ljubljana: Gospodarski vestnik).

Trampuž, M. (2000) Avtorsko pravo: izbrana poglavja (Ljubljana: Cankarjeva založba).

Ule, A. (1996) Znanje, znanost in stvarnost (Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče).

Published
2021-02-07
How to Cite
Krapež K. (2021). Sodobni izzivi pravnega varstva znanstvenih del : med avtorskopravnim monopolom in samoregulacijo v znanosti. LeXonomica, 6(2), 173-186. Retrieved from https://journals.um.si/index.php/lexonomica/article/view/1071
Section
Articles