Changes in Land Use in the Municipality of Cerkvenjak

  • Igor Žiberna University of Maribor, Faculty of Arts, Department of Geography; Maribor, Slovenia https://orcid.org/0000-0003-4796-4061
  • Klara Jambrošič University of Maribor, Faculty of Arts, Department of Geography; Maribor, Slovenia
  • Aleksandra Pepevnik University of Maribor, Faculty of Arts, Department of Geography; Maribor, Slovenia
  • Klemen Bedök University of Maribor, Faculty of Arts, Department of Geography; Maribor, Slovenia
Keywords: Land use, arable land, natural geographical features, viticulture, municipality of Cerkvenjak

Abstract

The article presents changes in land use in the area of the municipality of Cerkvenjak, Slovenia, in the period 2000-2023. Changes in land use are shown as a function of some natural geographical factors (relief, topoclimatic characteristics…). The directions of changes in land use are also analyzed in relation to the process of extensification, i.e. changes of cultivated land to non-cultivated land. The changes in vineyard areas are specially analyzed. We also included in the analysis older georeferenced and digitized data from the Franciscan cadastre for the area of the present municipality of Cerkvenjak from 1824.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Igor Žiberna, University of Maribor, Faculty of Arts, Department of Geography; Maribor, Slovenia

E-mail: igor.ziberna@um.si

Klara Jambrošič, University of Maribor, Faculty of Arts, Department of Geography; Maribor, Slovenia

E-mail: klara.jambrosic@student.um.si

Aleksandra Pepevnik, University of Maribor, Faculty of Arts, Department of Geography; Maribor, Slovenia

E-mail: aleksandra.pepevnik@student.um.si

Klemen Bedök, University of Maribor, Faculty of Arts, Department of Geography; Maribor, Slovenia

E-mail: klemen.bedoek@student.um.si

References

Arhiv RS (2023). SI AS 177 Franciscejski kataster za Štajersko, 1823-1869 [Podatkovna baza]. Pridobljeno s https://vac.sjas.gov.si/vac/search/details?id=23254

Belec, B. (1959). H geomorfologiji Slovenskih in Medjimurskih goric. Geografski zbornik. 11. SAZU. Ljubljana.

Belec, B. (1968). Ljutomersko-Ormoške gorice-agrarna geografija. Založba Obzorja. Maribor.

Belec, B. (1994). Ljutomersko-Ormoške gorice. Gradivo za Regionalno geografsko monografijo Slovenije. Elaborat. Maribor. Raziskovalni inštitut Pedagoške fakultete.

GURS (2023). Državni topografski podatki. Digitalni model višin. [Podatkovna baza]. https://ipi.eprostor.gov.si/jgp/data

Gams, I. (1972). Vprašanje klimatogeografske rajonizacije Severovzhodne Slovenije. V: Geografski simpozij o Severovzhodni Sloveniji. Založba Obzorja Maribor. Maribor.

Horvat, U., Žiberna, I. (2020). The correlation between demographic development and land-use changes in Slovenia. Acta geographica Slovenica, 60(2), 33-55. https://doi.org/10.3986/AGS.7611

Kerma, S., (2018). Vinski turizem z geografskim poreklom. Založba Univerze na Primorskem. Koper.

Kert, B. (1973). Družbena geografija osredja Zahodnih Slovenskih goric (območje občine Lenart). Doktorska disertacija. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta.

Mioć, P., Marković, S., Brkić, M., Žnidarčič, M., (1998). Tolmač za list Čakovec. Osnovna geološka karta 1:100000. Inštitut za geologijo, geotehniko in geofiziko. Ljubljana.

Ministrstvo za Kmetijstvo, Gozdarstvo in Prehrano [MKGP]. (2023). Grafični podatki Raba za celo Slovenijo. [Podatkovna baza]. Pridobljeno 1. 2. 2023 z https://rkg.gov.si/vstop/

Geodetska uprava Republike Slovenije [GURS]. (2023). Register prostorskih enot RS.

Roca, P. (2022). State of the world, vine and wine sector. International organisation of vine and wine.

TTN50, list T50ZS3103D, GURS, 2023

Valenčič, V. (1970). Vinogradništvo. V: Blaznik, P., et al. (ur.), Gospodarska in družbena zgodovina Slovencev. Založba Obzorja. Maribor.

Vrišer, I. (1995). Agrarna geografija. Filozofska fakulteta. Univerza v Ljubljani. Ljubljana.

Vrišer, I. (1998). Gospodarska geografija. V: Geografija Slovenije. Slovenska Matica. Ljubljana.

Zupanič, I. (1969). Vinogradništvo Slovenskih goric. Založba Obzorja, Maribor.

Žiberna, I. (1992). Vpliv klime na lego in razširjenost vinogradov na primeru Srednjih Slovenskih goric. Geografski zbornik, 32, 51-139.

Žiberna, I. (2011). Izbrane naravnogeografske značilnosti občine Radlje. Journal for Geography/Revija za Geografijo, 6(1), 47-60.

Žiberna, I. (2014). Spremembe rabe tal v Mariborskih goricah v obdobju 2000-2014 v luči izbranih fizičnogeografskih kazalcev. Journal for Geography/Revija za geografijo, 9(1), 73-87.

Žiberna, I. (2015). Spreminjanje rabe tal v Vzhodnih Ljutomersko-Ormoških goricah v obdobju 2000-2015 v povezavi z izbranimi fizično geografskimi značilnostmi. Journal for Geography/Revija za Geografijo, 10(2), 39-64.

Žiberna, I. (2018). Land use changes in relation to selected physical geographical features from the viewpoint of marginalization: The case of Svečinske Gorice, Slovenia. V: S. Pelc in M. Koderman (ur.), Nature, tourism and ethnicity as drivers of (de)marginalization: Insights to marginality from perspective of sustainability and development (pp. 43-58). Springer.

Žiberna, I. (2019). Spremembe vinogradniških površin po vinorodnih okoliših in podokoliših v Sloveniji v obdobju 2000-2019. Revija za geografijo. 14(1), 65-82.

Žiberna, I. (2021). Spremembe rabe tal na območju Radgonsko-Kapelskih goric s posebnim ozirom na vinogradništvo = Promjena uporabe tala na području Radgonsko-Kapelskih gorica, s posebnim osvrtkom na vinogradarstvo. Podravina : časopis za multidisciplinarna istraživanja, 20(39), 135-151.

Žiberna, I. in Ivajnšič, D. (2022). Spremembe rabe tal po mezoregijah v Sloveniji v obdobju 2000-2022. Journal for Geography/Revija za Geografijo, 17(2), 37-54. https://doi.org/10.18690/rg.17.2.2729

Published
2023-12-22
How to Cite
Žiberna I., Jambrošič K., Pepevnik A., & Bedök K. (2023). Changes in Land Use in the Municipality of Cerkvenjak. Journal for Geography, 18(1), 15-36. https://doi.org/10.18690/rg.18.1.3350
Section
Scientific Articles