The Criminal Offense of Abuse of Position or Trust in Business Activity and the Limits of Free Economic Initiative

Zlatan Dežman

Abstract


The criminal offense of abuse of position or trust in business activity within the meaning of the Slovenian Criminal Code is the most common criminal offense against the economy. To adequately assess such an offense it is essential to clarify at the very beginning of the criminal proceedings that all preliminary questions have their origin in the field of civil, corporative and commercial law. In other words, the difficulty of problem solving for such cases in later stages of the process only intensifies, as the decision-making process becomes more and more difficult and can cause delays. And even in cases where the facts are undisputed, the whole issue concentrates primarily around the dispute regarding the issue of material criminal law. The purpose of this paper is to present the abovementioned issues, firstly from a more theoretical perspective on freedom of economic (business) initiative in a postmodern era, followed by a presentation of the criminal law subsystem dealing also with phenomena from the economic subsystem, and lastly by a presentation of the Slovenian Criminal Code in regards to prosecution and adjudication of economic crimes and its difficulties, specifically by using the example of the abovementioned offense.


Keywords


free economic initiative, criminal offense of abuse of position or trust in business activity, standard of good businessman • blanket criminal offense • factual questions, legal questions, legal description of the offense

Full Text:

PDF

References


Aleksy, R. (1983) Theorie der juristischen Argumentation, Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie der juristischen Begründung (Frankfurt ob Maini: Suhrkamp).

Bavcon, Lj., Šelih, A., Korošec, D., Ambrož, M., Filipčič, K (2013) Kazensko pravo, splošni del (Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije).

Berger, P. L., Luckmann, Th. (1988) Družbena konstrukcija realnosti (Ljubljana, Cankarjeva založba).

Dežman, Z. (1991) O pojmu pravne norme, Zbornik znanstvenih razprav (Maribor: Visoka pravna šola v Mariboru).

Dežman Z. (2017) Novela ZKP-N in temeljni postulati kazenskega procesnega prava, Pravna praksa, pp. 28–32.

Flander, B. (2012) Kriza prava, Odbleski kritične jurisprudence (Maribor, Univerza v Mariboru Fakulteta za varnostne vede).

Friškovec, F. (1980) Osnove logike (Ljubljana: Dopisna delavska univerza Univerzum).

Friškovec, F. (1980) Sodobna pravna logika, Zbornik znanstvenih razprav, let. 40, Ljubljana.

Haralambos, M., Holborn, M. (1999) Sociologija, Teme in pogledi (Ljubljana DZS: Harper Collins Publishers.

Horvat, Š. (2004) Zakon o kazenskem postopku s komentarjem (Ljubljana: GV Založba).

Igličar, A. (2012) Normativna integracija in (slovenski) zakonodajalec ter sodnik, tretja od suhih krav, Razprave o razlogih za razsulo, uredil Boštjan M. Zupančič (Domžale: samozal. A. Komat).

Igličar, A. (2015) Sistemska teorija in Wallersteinovo predvidevanje razvoja družbe, Epifanije: četrta od suhih krav, uredil Boštjan M. Zupančič (Domžale: samozal. A. Komat).

Jescheck, H. H. (1988) Lehrbuch des Strafrechts: Allgemeiner Teil (Berlin: Duncker&Humblot).

Kanduč, Z. (2005) Postmodernizacijski procesi in družbeni nadzorni mehanizmi in Kriminaliteta, družbeno nadzorstvo in postmoderni procesi (Ljubljana: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani).

Kanduč, Z. (2008) (Post)moderna država v kriminološki perspektivi. Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 59(4), 305–320.

Mandić, O. (1971) Sistem i interpretacija prava (Zagreb: Narodne novine).

Matijević D. (1999) Tyranosaurus u Kaznenom zakonu, Zagreb, Odvjetnik, 9–10, pp. 42-45.

Novoselec, P. (2002) Uvod v gospodarsko kazneno pravo (Zagreb: Pravni fakultet u Zagrebu).

Novoselec, P. (2003) Zloraba položaja ali pravic kot nosilno kaznivo dejanje zoper gospodarstvo (Ljubljana: Uradni list RS).

Roxin, C. (1994) Strafrecht Allgemeiner Teil, Band I, Grundlagen, Der Aufbau der Verbrechenslehre (München: C. H. Beck`sche Verlagsbuchhandlung).

Sešić, B. (1977) Osnove logike (Beograd: Naučna knjiga).

Schneider, E. (1995) Logika za pravnike (Ljubljana: Pravna obzorja, Cankarjeva založba).

Schünemann, B. (1975) Moderne Tendenzen der Fahrlässigkeits- und Gefährdungsdelikte (Berlin: Juristische Arbeitsblätter).

Štefančič, M. jr. (2014) Kdo prej umre, bo dlje mrtev, Esej o Sloveniji, Slovencih in svetu v času krize (Ljubljana: Umco).

Šturm, L. et al. (2002) Komentar Ustave Republike Slovenije (Ljubljana: Fakulteta za podiplomske študije državne in evropske študije).

Riha, R., Šumič, Riha J. (1993) Pravo in razsodna moč (Ljubljana: Knjižna zbirka Krt).

Turinek, M. (2016) Zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti z vidika gospodarskega prava, magistrska naloga (master thesis) (Maribor: Pravna fakulteta Univerza v Mariboru).

Verhaeghe, P. (2016) Identiteta v času neoliberalizma, izgubljenih vrednot in anonimne avtoritete, (Mengeš: Založba Ciceron).

Vodinelić, V. (1985) Predmet »dokaza« – fundamentalan i sporan pojam krivično procesne nauke, Naša zakonitost, 7–8, pp7–23.

Zupančič, B. M. (1988a) Legitimatio ad causam, Kazensko procesno pravo, odločbe in razprave, (Ljubljana: Uradni list SRS).

Zupančič, B. M. (1988b) Pravo in samopomoč, Kazensko procesno pravo, odločbe in razprave (Ljubljana: Uradni list SRS).

Zupančič, B. M. (1988c) Nekatere značilnosti pravne epistemologije, Kazensko procesno pravo, odločbe in razprave (Ljubljana: Uradni list SRS).

Žižek, S. (2012) Življenje v času konca (Ljubljana: Cankarjeva založba).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.