Človeški kapital kot trajnostno vodilo v gospodarski razvoj Pomurja

  • Andreja Kumer Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Maribor, Slovenija.
  • Nina Kotnik Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, Maribor, Slovenija.
  • Dominik Škrinjar Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Maribor, Slovenija.
Ključne besede: človeški viri, človeški kapital, kompetence trajnostnega razvoja, gospodarski razvoj, Pomurje

Povzetek

Slovenske statistične regije se močno razlikujejo po kakovosti človeškega kapitala, kar vpliva na njihovo gospodarsko uspešnost. V članku se osredotočamo na regijo Pomurje, kjer demografske spremembe, nizka delovna aktivnost prebivalstva, strukturne neusklajenosti v izobraževanju ter neustrezno upravljanje človeških virov močno omejujejo gospodarski razvoj. V hitro spreminjajočem okolju se moramo usmeriti v dosego trajnostnega razvoja, kar vključuje tudi doseganje trajnostnega človeškega kapitala in kompetenc. V raziskavi smo proučili pomen in smotrnost vlaganja v človeški kapital, podali vpogled v stanje proučevane regije in oblikovali predloge za dosego trajnostnega človeškega kapitala v Pomurju. Z ugotovitvami ponujamo potencialne strategije za krepitev človeškega kapitala in spodbujanje inovativnega delovnega okolja ter s tem izboljšanja stanja gospodarstva. V zaključku poudarjamo, da je vlaganje v človeški kapital dolgoročna družbena naložba, ki lahko regiji daje konkurenčno prednost ter vodi v njen gospodarski razvoj.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Andreja Kumer, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Maribor, Slovenija.

Andreja Kumer, Maribor, Slovenija.

E-naslov: andreja.kumer@student.um.si

Nina Kotnik, Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, Maribor, Slovenija.

Nina Kotnik, Maribor, Slovenija.

E-naslov: nina.kotnik@student.um.si

Dominik Škrinjar, Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Maribor, Slovenija.

Dominik Škrinjar, Maribor, Slovenija.

E-naslov: dominik.skrinjar@student.um.si

Objavljeno
2023-08-17