Model krožnega gospodarstva in trajnostne rešitve recikliranja gradbenih odpadkov

  • Nejc Časar študent Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru, Maribor, Slovenija
  • Robert Šket študent Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru, Maribor, Slovenija
  • Eva Gradišnik študentka Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru, Maribor, Slovenija
Ključne besede: gradbeni odpadki, recikliranje, krožno gospodarstvo, trajnost, sekundarni materiali

Povzetek

V gradbeništvu nastanejo velike količine odpadkov, ki jih pogosto prehitro zavržemo med odpadke. Ponovna uporaba, uporava sekundarnih materialov in ter njihovo recikliranje, dokler je to mogoče sta ključna, da zagotovimo dovolj naravnih virov po katerih so vse večje potrebe. Obstaja kar nekaj možnih rešitev oz. načinov za ponovno uporabo gradbenih odpadkov, kot npr. asfalta, elektrofiltrskega pepela, cestnih pometkov, jalovine itd., katere predstavljamo v prispevku. Podjetje Nigrad že uporablja različne načine s katerimi predeluje različne vrste gradbenih odpadkov. Te načine smo preučili in raziskali mogoče izboljšave. Za predelavo cestnih pometkov in mulja pa smo poiskali najboljše možnosti predelave, saj predelave teh odpadkov podjetje še ne izvaja. Opravili smo tudi analizo ocen odpadkov s katerih podjetje predeluje odpadke. Na koncu smo svoje ugotovitve in pripravljene vsebine integrirali v Model krožnega gospodarstva in trajnostnih rešitev za recikliranje gradbenih odpadkov, ki bo še izboljšal krožno gospodarstvo v podjejtu in njegovo trajnostni naravnanost ter družbeno odgovornost.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Nejc Časar, študent Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru, Maribor, Slovenija

Nejc Časar, Maribor, Slovenija.

E-mail: nejc.casar@student.um.si

Robert Šket, študent Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru, Maribor, Slovenija

Robert Šket, Maribor, Slovenija.

E-naslov: robert.sket1@student.um.si

Eva Gradišnik, študentka Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru, Maribor, Slovenija

Eva Gradišnik, Maribor, Slovenija.

E-naslov: eva.gradisnik@student.um.si

Objavljeno
2023-08-17