Modeli za okrepitev raziskovalnega potenciala Pomurja

  • Robert Šket študent Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru, Maribor, Slovenija
  • Maša Jazbec študentka Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, Maribor, Slovenija.
  • Andreja Kumer študentka Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru, Maribor, Slovenija
  • Davor Ornik študent Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, Maribor, Slovenija.
  • Nina Kotnik študentka Pravne fakultete Univerze v Mariboru, Maribor, Slovenija.
Ključne besede: raziskave, raziskovalec, Pomurje, krkrepitev raziskovalne dejavnosti, SWOT

Povzetek

Pomurje kot regija za gospodarski razvoj mora okrepiti svoj raziskovalni potencial. Dejstvo je, da je Pomurje ena najbolj zapostavljenih regij, zaradi česarperspektivni mladi kadri »bežijo« iznje, saj ne nudi zadostne celovite spodbude in podpore mladim, talentiranim posameznikom, raziskovalcem in drugim. To pomeni, da je potrebno opolnomočiti organizacije, da bodo razvijale področje raziskovanja za zagotavljanje nadaljnjega obstoja in razvoja. Organizacije morajo raziskovalno dejavnost prevzeti kot pozitivno in kot način za izboljšanje svojega poslovanja in doseganje dolgoročnega uspešnega poslovanja. Po drugi strani pa je potrebno opolnomočiti potencialne raziskovalce, da bodo raziskovanje identificirali kot svoj potencial in ga predano uresničevali. To pomeni, da bodo izvajali aktivnosti, ki bodo pripomogle k uresničitvi njihovega raziskovalnega potenciala in hkrati pripomogle k razvoju regije.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Robert Šket, študent Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru, Maribor, Slovenija

Robert Šket, Maribor, Slovenija.

E-naslov: robert.sket1@student.um.si

Maša Jazbec, študentka Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, Maribor, Slovenija.

Maša Jazbec, Maribor, Slovenija.

E-naslov: masa.jazbec@student.um.si

Andreja Kumer, študentka Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru, Maribor, Slovenija

Andreja Kumer, Maribor, Slovenija.

E-naslov: andreja.kumer@student.um.si

Davor Ornik, študent Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, Maribor, Slovenija.

Davor Ornik, Maribor, Slovenija.

E-naslov: davor.ornik@student.um.si

Nina Kotnik, študentka Pravne fakultete Univerze v Mariboru, Maribor, Slovenija.

Nina Kotnik, Maribor, Slovenija.

E-naslov: nina.kotnik@student.um.si

Objavljeno
2023-08-17