Vpliv podnebnih sprememb na razvoj medonosne čebele

  • Stanko Kapun Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Zavod Murska Sobota, Murska Sobota, Slovenija.
Ključne besede: medonosna čebela, klima, podnebne spremembe, biologija razvoja, čebelja paša

Povzetek

Podnebne spremembe so tu. Posledice bodo nepredvidljive, če ne bomo takoj ukrepali in se pričeli nanje prilagajati tudi na področju čebelarstva. Tradicionalno uveljavljene modele tehnologij, in sicer vzreje čebeljih družin, zdravstvenega varstva itd., bomo najverjetneje morali v določenih segmentih spremeniti in jih prilagoditi tako, da zaradi podnebnih sprememb ne bodo negativno vplivali na v evoluciji razvoja vzpostavljene zakonitosti biologije čebel. Potrebno si bo odgovoriti na številna vprašanja, še najprej pa bo potrebno vse morebitne spremembe proučiti in jih na osnovi trenutnih znanj njihov negativni vpliv na čebele omiliti ali celo preprečiti. Torej tudi na področju čebelarstva potrebujemo strategijo prilagajanja na podnebne spremembe.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Stanko Kapun, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Zavod Murska Sobota, Murska Sobota, Slovenija.

Stanko Kapun, Murska Sobota, Slovenija.

E-naslov: stanko.kapun@kgzs-ms.si

Objavljeno
2023-08-17