Coalovi indeksi v Sloveniji

  • Janez Malačič Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Ljubljana, Slovenija
Ključne besede: coalovi indexi, Slovenija, zakonska in izvenzakonska rodnost, demografija, demografski prehod

Povzetek

Coalovi indeksi so bili definirani in uporabljeni za analizo dejavnikov rodnosti in njihovih sprememb v času demografskega prehoda v Evropi. Kljub starosti pa še zmeraj lahko pokažejo, kako pomembni sta zakonska rodnost in rodnost izven zakonske zveze ter primerjavo dejanske rodnosti z maksimalno rodnostjo Huteritov. Coalovi indeksi za Slovenijo kažejo, da se je med letoma 1991 in 2021 povečal pomen tako poročnosti kot rojevanj izven zakonske zveze. Vse to pa ni vodilo do povečanja naše splošne rodnosti, saj je prišlo do izrazitih strukturnih sprememb v smeri od poročanja k ne-poročanju.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Janez Malačič, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Ljubljana, Slovenija

Janez Malečič, Ljubljana, Slovenija.

E-naslov: janez.malacic@ef.uni-lj-si

Objavljeno
2023-08-17