Metafore v diskurzu o podnebnih spremembah v slovenskih, nemških in madžarskih medijih

  • Melanija Larisa Fabčič Filozofska fakulteta, Maribor, Slovenija.
  • Elizabeta Bernjak Filozofska fakulteta, Maribor, Slovenija.
Ključne besede: podnebne spremembe, globalno segrevanje, diskurz, komunikacija, mediji

Povzetek

Varovanje podnebja je v domačem in mednarodnem javnem razmišljanju postalo središče pozornosti že pred nevarno situacijo, ki jo je povzročil koronavirus. Virus in vojna v Ukrajini pa sta močno spremenila politično agendo in postavila varnostna vprašanja na prvo mesto, pred boj proti podnebnim spremembam. Globalno segrevanje in podnebne spremembe mnogi dojemajo kot znanstveno dokazano dejstvo, ki ga povzročajo številne človekove dejavnosti, podnebni skeptiki pa dvomijo o obstoju podnebnih sprememb in človekovem vplivu nanje. V prispevku obravnavamo diskurz o podnebnih spremembah v slovenskih, nemških in madžarskih medijih, fokus je na diskurznih akterjih s področja politike, znanosti in medijev. Zanima nas, kako so prikazane podnebne spremembe in kateri metaforični okviri prevladujejo v poročanju o njih. Pri tem se naslanjamo na kognitivno teorijo metafore Lakoffa in Johnsona (1980) ter Steenov (2008) tridimenzionalni model metafore. Pri analizi diskurza se opiramo na metodo kritične analize diskurza (Fairclough in Wodak 1997, van Dijk 1999).

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Melanija Larisa Fabčič, Filozofska fakulteta, Maribor, Slovenija.

Melanija Larisa Fabčič, Maribor, Slovenija.

E-naslov: melanija.fabcic@um.si

Elizabeta Bernjak, Filozofska fakulteta, Maribor, Slovenija.

Elizabeta Bernjak, Maribor, Slovenija.

E-naslov: ebernjak@gmail.com

Objavljeno
2023-08-17