Izračunljivi modeli splošnega ravnovesja kot pomoč političnim odločevalcem

  • Miha Dominko Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana, Slovenija
  • Kaja Primc Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana, Slovenija
  • Renata Slabe Erker Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana, Slovenija
Ključne besede: izračunljivi modeli splošnega ravnovesja, ekonomsko modeliranje, krožni tok gospodarstva, splošno ravnovesje, CGE model

Povzetek

Izračunljivi modeli splošnega ravnovesja (CGE-modeli) so v zadnjih 40 letih postali standardno orodje empirične ekonomske analize. K temu so pomembno prispevale izboljšave na področju računalniške tehnologije, ki so znatno zmanjšale stroške uporabe teh modelov za namen analize političnih odločitev ter s tem utrle pot njihovi razširjeni uporabi po celotnem svetu. Področje modeliranja izračunljivega splošnega ravnovesja je zahtevno, saj terja dobro poznavanje ekonomske teorije, osnovnih računovodskih konvencij in ekonometričnih metod, razumevanje algoritmov reševanja ter obvladovanje pripadajoče programske opreme. Vendar pa dobro poznavanje vsega naštetega nima veliko pomena, če razvijalec modela svojih rezultatov ni sposoben pojasniti na dovolj razumljiv in prepričljiv način, da so nato uporabljeni v praksi. Oviro pri implementaciji rezultatov velikokrat predstavlja tudi nezaupanje v modele, ki je posledica slabega poznavanja njihovega delovanja, zato je namen pričujočega prispevka osvetliti osnovne lastnosti in zakonitosti izračunljivih modelov splošnega ravnovesja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Miha Dominko, Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana, Slovenija

Miha Dominko, Ljubljana, Slovenija.

E-pošta: dominkom@ier.si

Kaja Primc, Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana, Slovenija

Kaja Primc, Ljubljana, Slovenija.

E-naslov: primck@ier.si

Renata Slabe Erker, Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana, Slovenija

Renata Slabe Erker, Ljubljana, Slovenija.

 

E-naslov: erkerr@ier.si

Objavljeno
2023-08-17