Kakovost v visokem šolstvu in prihodnost

  • Branko Škafar Ekonomska šola Murska Sobota, Murska Sobota, Slovenija.
Ključne besede: kakovost, visoko šolstvo, prihodnost, NAKVIS, modeli odličnosti

Povzetek

Zagotavljanje kakovosti predstavlja temeljni element uspešnega delovanja visokega šolstva. V nalogi je, s pomočjo strokovne literature, predstavljeno stanje zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu v Sloveniji. Prav tako je na osnovi strokovne literature podana usmeritev zagotavljanja kakovosti visokega šolstva, v Sloveniji in širše, v prihodnosti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Branko Škafar, Ekonomska šola Murska Sobota, Murska Sobota, Slovenija.

Branko Škafar, Murska Sobota, Slovenija.

E-naslov: branko.skafar@siol.net

Objavljeno
2023-08-17