Reciklabilnost tiskane RFID antene na digitalnem odtisu

  • Diana Gregor Svetec Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, OTGO, Ljubljana, Slovenija.
  • Andreja Pogačar DodoPack, d.o.o., Trbovlje, Slovenija.
  • Ivana Bolanča Mirković Univerza v Zagrebu, Grafična fakulteta, Zagreb, Hrvaška.
Ključne besede: reciklabilnost, razsivitev, etiketni papir, digitalni tisk, tiskana elektronika

Povzetek

Naraščanje uporabe digitalnega tiska in povečana prisotnost tiskane elektronike vplivata na reciklabilnost papirja in kakovost papirja za recikliranje. Namen naše raziskave je bil preučiti reciklabilnost digitalno tiskanih etiket opremljenih s tiskano RFID anteno. Etiketni papir smo potiskali z magenta tiskarsko barvo v elektrofotografskem postopku tiska s suhim tonerjem. Na hrbtno, nepotiskano stran papirja smo v naslednjem koraku natisnili komercialno UHF RFID anteno s funkcionalno kovinsko barvo. Ocena reciklabilnosti je bila izvedena v skladu z Ingede metodo 11 s katero se izvaja preiskus odstranitve tiskarske barve. Na recikliranih vzorcih so bile določene optične lastnosti: svetlost, ISO belina, barvnometrične lastnosti in ERIC vrednost ter število in površina nečistoč. Raziskava je potrdila dobro reciklabilnost elektrografskega tiska s suhim tonerjem in izboljšanje učinka razsivitve s flotacijo. Izkazalo se je, da prisotnost RFID oznak ne vpliva na sam postopek recikliranja in da ima zanemarljiv vpliv na optične lastnosti recikliranih vzorcev.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Diana Gregor Svetec, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, OTGO, Ljubljana, Slovenija.

Diana Gregor Svetec, Ljubljana, Slovenija.

E-naslov: diana.gregor@ntf.uni-lj.si

Andreja Pogačar, DodoPack, d.o.o., Trbovlje, Slovenija.

Andreja Pogačar, Trbovlje, Slovenija.

E-naslov: hello@dodopack.com

Ivana Bolanča Mirković , Univerza v Zagrebu, Grafična fakulteta, Zagreb, Hrvaška.

Ivana Bolanča Mirković, Zagreb, Hrvaška.

E-naslov: ivana.bolanca@grf.hr

Objavljeno
2023-08-11