Vzroki za curke plazme v Zemljinem magnetnem ovoju

  • Primož Kajdič Geofizikalni Inštitut, UNAM, Oddelek za vesoljske znanosti, Mehika.
Ključne besede: curki plazme, cevi magnetnega pretoka, tokovna plast, magnetno prevezovanje, zrcalni valovi

Povzetek

Curki plazme v Zemljinem magnetnem ovoju so trenutno pomembna tema na področju veje znanosti, ki se ukvarja s procesi interakcije Zemlje in Sonca. Ti curki lahko popačijo magnetopavzo, zato nam poznavanje pogojev, pod katerimi nastajajo, omogoča razumevanje njihovega vpliva na magnetosfero. Trenutno prevladuje mnenje, da 97 % curkov nastane kot posledica nagubanega površja sekcije Zemljinega udarneg vala s kvazi-vzporedno geometrijo. Nedavno izvedene obsežne statistične študije teh curkov so pokazale njihov obstoj tudi dolvodno od kvazi-pravokotne sekcije Zemljinega udarnega vala, vendar zeankrat še ni jasno kateri mehanizmi vodijo k njihovemu nastanku. Tukaj analiziram štiri dogodke v kvazi-pravokotnem magnetnem ovoju, ki izpolnjujejo enega glavnih kriterijev za curke plazme in sicer povečani dinamični tlak. Ti curki niso nastali zaradi nagubanega površja udarnega vala, temveč so jih povzročili: 1) cev magnetnega pretoka v stiku s kvazi-paralelno sekcijo udarnega vala, 2) tokovna plast v odsotnosti magnetnega prevezovanja 3) izpuh povezan z magnetnin prevezovanjem in 4) zrcalni valovi.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Primož Kajdič, Geofizikalni Inštitut, UNAM, Oddelek za vesoljske znanosti, Mehika.

Primož, Kajdič, Mehika.

E-naslov: kajdic@gmail.com

Objavljeno
2023-08-11