Radiološke spremembe pljuč pri COVID-19 pljučnici

  • Marija Šantl Letonja Splošna bolnišnica Murska Sobota, Radiološki oddelek, Murska Sobota, Slovenija.
  • Anamarija Meolic Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Ljubljana, Slovenija.
Ključne besede: COVID-19, COVID-19 pljučnica, računalniška tomografija, radiogram pljuč in srca, spremembe pljuč

Povzetek

Radiogram pljuč in srca (RTG PC) in slikanje prsnih organov z računalniško tomografijo (CT) imata pomembno vlogo pri diagnosticiranju, prikazu začetnih sprememb in sledenju bolnikov, ki so okuženi z virusom SARS-CoV-2. RTG PC je manj občutljiva preiskava, a je hitra, enostavna in jo lahko opravimo ob bolniški postelji, obenem pa predstavlja zlati standard za kontrolo sprememb v pljučih bolnikov z COVID-19 pljučnico. CT ima visoko občutljivost v diagnosticiranju COVID-19 pljučnice. Infiltrati mlečnega stekla in konsolidacija pljučnega parenhima so glavne spremembe, ki so vidne na CT. Razporeditev infiltratov je tipično obojestranska in periferna. Manj tipične spremembe so plevralni izliv, kavitacije, pnevmomediastinum in pnevmotoraks.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Marija Šantl Letonja, Splošna bolnišnica Murska Sobota, Radiološki oddelek, Murska Sobota, Slovenija.

Marija Šantl Letonja, Murska Sobota, Slovenija. 

E-naslov: marija.santl@gmail.com

Anamarija Meolic, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Ljubljana, Slovenija.

Anamarija Meolic, Ljubljana, Slovenija.

E-naslov: marija.santl@gmail.com

Objavljeno
2023-08-11