Kapljice vode na spolzkih tekočekristalnih površinah

  • Uroš Tkalec Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za biofiziko Ljubljana, Slovenija; Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Maribor, Slovenija; Institut Jožef Stefan, Odsek za fiziko trdne snovi, Ljubljana, Slovenija.
Ključne besede: kapljice, tekoči kristali, fazni prehodi, mikrofluidika, odzivne površine

Povzetek

V prispevku so predstavljeni rezultati raziskav o kemijski aktivnosti mikrolitrskih kapljic vode na spolzkih poroznih površinah, ki temeljijo na anizotropnih lastnostih tekočih kristalov. Spolzke, s tekočinami impregnirane mikroporozne površine, ki odbijajo tako vodo kot olje, so zadnje desetletje v ospredju interdisciplinarnih raziskav [1-3]. Zaradi izjemnih fizikalnih lastnosti, kot so odpornost na zmrzal, samo-celjenje, optična prosojnost in funkcionalnost pri visokih tlakih, take površine obetajo številne možnosti uporabe, med drugim v medicini, pri dezinfekciji in čiščenju embalaže, prevlekah površin in pri preciznem zaznavanju kemikalij. Lani so bili izdelani prvi primerki takih površin na osnovi tekočih kristalov [4, 5], ki omogočajo selektivno spreminjanje kemijske sestave kapljic vode glede na temperaturno nastavljivo mezofazo. Izkaže se, da na drsenje kapljic prvenstveno vpliva pozicijski red tekočekristalnih molekul ob stični plasti, medtem ko je prenos kemikalij med nemešljivima tekočinama odvisen od orientacijske urejenosti mezofaze. Polzeče kapljice vode na takih površinah lahko izjemno učinkovito odstranjujejo ione težkih kovin, kar nakazuje možnosti uporabe pri varovanju okolja, v biomedicinski diagnostiki in kemijski sintezi.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Uroš Tkalec, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za biofiziko Ljubljana, Slovenija; Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Maribor, Slovenija; Institut Jožef Stefan, Odsek za fiziko trdne snovi, Ljubljana, Slovenija.

Uroš Tkalec; Ljubljana; Slovenija.

E-naslov: uros.tkalec@mf.uni-lj.si

Objavljeno
2023-08-11