»In tako sem se učil – ne od tistih, ki so me poučevali, ampak od tistih, ki so z menoj razpravljali« (Sveti Avguštin)

  • Jolanda Lazar
Ključne besede: kvaliteta pouka, učni pogovor, socialna interakcija

Povzetek

Kvaliteta pouka je osrednja tema številnih raziskav na področju izobraževanja. Zanimanje za to področje je poraslo z uvedbo mednarodnih primerjalnih študijah (PISA, PIRLS, TIMSS) in nacionalnih preverjanjih znanja (NPZ, matura). Raziskovanje se je osredotočilo na vprašanji: »Kaj je učinkovit pouk? Kako se lahko izboljša?« Gre za spremenljivko, na katero lahko vplivamo. Pri ugotavljanju kvalitete pouka je dan poseben poudarek učnemu pogovoru, saj poteka proces učenja in poučevanja v večji meri kot socialna interakcija med učiteljem in učenci. Ugotovitve raziskav so se potrdile tudi pri opazovanih urah pouka.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2022-04-12
Rubrike
Prispevki