Soustvarjanje podpore in pomoči z družino

  • Gabi Čačinovič Vogrinčič
Ključne besede: socialno delo z družino na dveh ravneh, produkcija novih znanj v akcijskem raziskovanju, soustvarjanje v delovnem odnosu in izvirnem delovnem projektu pomoči

Povzetek

Prispevek zajame temeljne koncepte dela in rezultate akcijsko raziskovalnega projekta Pomoč družinam v skupnosti: soustvarjanje želenih sprememb za zmanjševanje socialne izključenosti in krepitev zdravja. Raziskava sodi v okvir tako imenovane »norveške sheme«, projekt je financiran s strani Norveškega finančnega mehanizma in Službe vlade RS za razvoj in kohezijsko politiko v obdobju 16.2.2015 in 30.4.2016. Procese pomoči smo raziskovali tako, da smo jih v akcijskem raziskovanju tudi soustvarjali. Prestopili smo v nov način »produkcije znanja« kot pravi Gibbons, (1994: v Marthinsen, in Jukunen, 2012): od raziskovanja in spoznavanja stanja v ustvarjanje novega znanja. Teoretični okvir, ki zagotavlja sodelovanje in odnos, ki to omogoča, je bil postavljen: prakso smo raziskovali v teoriji in praksi: preizkušali smo koncept soustvarjanja v delovnem odnosu, koncept individualnega projekta pomoči, jezik socialnega dela, ki ga uporabljamo. Raziskava temelji na doktrini socialnega dela z družinami, ki sem jo razvila. Delamo na dveh ravneh, na ravni mobilizacije za želene izide in na ravni družinske dinamike in sprememb, ki jih družina potrebuje, da bi zmogla rešitev.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2022-04-12
Rubrike
Prispevki