Zgodba o človekovem kromosomu X

  • Alenka Erjavec Škerget Univerzitetni klinični center Maribor, Klinika za ginekologijo in perinatologijo, Laboratorij za medicinsko genetiko, Maribor, Slovenija.
Ključne besede: kromosom X, humana genetika, citogenetika, inaktivacija

Povzetek

V prispevku bodo predstavljena dejstva o zgradbi kromosoma X ter vplivi do sedaj poznane strukture na njegovo funkcioniranje. Predstavljeni bodo izsledki glede do sedaj znanih tehnologij za odkrivanje in določanje načina funkcioniranja kromosoma X preko procesa inaktivacije ter natančneje predstavljena metodologija, ki jo uporabljamo za odkrivanje omenjenega procesa za diagnostične namene.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2022-04-12
Rubrike
Prispevki