Papir in grafični izdelki iz invazivk

  • Diana Gregor Svetec Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Ljubljana, Slovenija.
  • Gregor Franken Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Ljubljana, Slovenija.
  • Klementina Možina Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Ljubljana, Slovenija.
Ključne besede: papir, tiskovina, embalaža, ekološko oblikovanje, japonski dresnik

Povzetek

Tujerodne invazivne rastline ogrožajo avtohtone rastlinske vrste in biotsko raznovrstnost. V okviru projekta APPLAUSE se iščejo rešitve za izdelavo uporabnih izdelkov iz teh rastlin. Iz japonskega dresnika, zlate rozge in robinije so se pridobila vlakna za izdelavo papirja. V prispevku so podane nekatere lastnosti visokogramskega papirja izdelanega iz omenjenih treh invazivk. Visokogramski papir iz japonskega dresnika je bil uporabljen za oblikovanje tiskovine in embalaže. V prispevku so prikazane knjižne kazalke in darilna embalaža oblikovane po načelih ekološkega oblikovanja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2022-04-11
Rubrike
Prispevki