IKT v podpori izobraževanja na daljavo

  • RENATO LUKAČ Gimnazija Murska Sobota, Murska Sobota, Slovenija.
Ključne besede: izobraževanje na daljavo, spletne učilnice, videokonference, IKT, model

Povzetek

Epidemija covid-19 je presenetila tudi šolstvo. Obprvem zaprtju šol pomladi 2020 in ob zavedanju, da bo zaprtje šoltrajalo več tednov ali mescev, je bila edina rešitev za nadaljevanjapouka izobraževanje na daljavo. Prispevek opisuje aktivnosti zaizvedbo pouka na daljavo na Gimnaziji Murska Sobota terizpostavlja pomen pravilne izbire in pravilne uporabeinformacijske tehnologije. Orisan je IKT model temelječ nastoritvah Arnesa. Poudarjen je vitalni pomen internegaizobraževanja pedagoškega kadra, ki je imel do takrat z uporabospletnih učilnic in videokonferenc v vlogi izvajalcev zelo maloizkušenj. V kratkem času je bilo vloženega ogromno truda viskanju kvalitetnih rešitev učinkovitega izobraževanja na daljavo,kar se je že kmalu obrestovalo ob dolgotrajnem drugem zaprtjušol jeseni 2020.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2022-04-11
Rubrike
Prispevki