Visokošolski sistem v Republiki Sloveniji

  • MITJA SLAVINEC Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ljubljana, Slovenija in Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Maribor, Slovenija.
  • FRANC JANŽEKOVIČ Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ljubljana, Slovenija in Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Maribor, Slovenija
  • PETRA CAJNKO Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Maribor, Slovenija. https://orcid.org/0000-0002-2117-6377
Ključne besede: visoko šolstvo, koncesije, Nacionalni program visokega šolstva, raziskovalna in inovacijska strategija

Povzetek

Visokošolski sistem v Republiki Sloveniji se v večji meri izvaja na javnih visokošolskih inštitucijah, kjer je šolanje brezplačno, del pa na zasebnih visokošolskih zavodih. Nekaterim izmed teh je država za določene študijske programe podelila koncesijo in ti programi so prav tako za študente brezplačni, preostali pa so plačljivi. V novembru 2021 je bil v uradnem listu objavljen razpis za podelitev dodatnih koncesij za študijske programe prve in druge stopnje, s katerimi se bo med drugim krepil tudi skladni regionalni razvoj na področju visokega šolstva. Slovenija je visokemu šolstvu v letu 2021 namenila 320,8 mio €, kar bo v naslednjem letu povečala na 354 mio €. Na področju visokega šolstva je v sklepni fazi priprava Nacionalnega programa visokega šolstva, ki nastaja vzporedno z Raziskovalno in inovacijsko strategijo Slovenije, saj sta oba dokumenta vsebinsko tesno povezana in drug drugega smiselno dopolnjujeta. Gre za ključna strateška dokumenta desetletnega razvoja visokega šolstva in spremljajoče raziskovalne dejavnosti v Sloveniji, pri katerih je prispevek univerzitetnega prostora zelo pomemben.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2022-04-11
Rubrike
Prispevki