Ali se zavedamo posledic dolgotrajnega razpad elektroenergetskega sistema?

  • RAFAEL MIHALIČ Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana, Slovenija.
Ključne besede: elektroenergetski sistem, elektroenergetsko omrežje, »blackout«, razpad elektroenergetskega sistema, razpad omrežja

Povzetek

Urad za oceno tehnologije nemškega Bundestaga jepred leti izdal poročilo z naslovom Kaj se zgodi med»blackoutom« (razpadom EE) in podnaslovom Posledice daljšegarazpada EES širših razsežnosti. V njem sistematično obdelarazlične vidike prekinitve oskrbe družbe z električno energijo.Sklep študije je, da pride do popolne degradacije vseh družbenihsistemov ali, z drugimi besedami, do popolnega kolapsa obstoječedružbe. Zanimivo je, da se nekaterih posledic in vidikov največkratne zavedamo niti tisti, ki se z elektrotehniko profesionalnoukvarjamo. V prispevku skušamo predstaviti nekatere vidike,vzroke, mehanizme in posledice takega dogodka.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2022-04-11
Rubrike
Prispevki