Brezšivna skrb: Nova farmacevtska storitev, ki spreminja dosedanje delo v zdravstvenem sistemu

  • MATEJ ŠTUHEC Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Katedra za farmakologijo, Maribor, Slovenija in Psihiatrična bolnišnica Ormož, Oddelek za klinično farmacijo, Ormož, Slovenija.
Ključne besede: brezšivna skrb, farmacevtska storitev, sprejem in odpust iz bolnišnice, usklajevanje zdravljenja z zdravili, optimizacija zdravljenja

Povzetek

Nova zakonodaja na področju lekarniške dejavnosti v Sloveniji prinaša tudi nove farmacevtske storitve. Med najpomembnejšimi storitvami je brezšivna skrb, ki bo leta 2023 obvezna v vseh slovenskih bolnišnicah. Z navedeno novo storitvijo je farmacevt zadolžen za izmenjavo informacij ob sprejemu in odpustu iz bolnišnice. V tem prispevku prikazujemo brezšivno skrb, pozitivne in negativne izkušnje ter povzemamo stanje na tem področju v Sloveniji. Ta prispevek lahko služi kot pomoč zdravnikom in farmacevtom ter predvsem vodilnim v zdravstvenih sistemih k vzpostavitvi ustreznih oblik sodelovanja, ki vodijo do optimalnih kliničnih in ekonomskih izidov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2022-04-11
Rubrike
Prispevki