Kako so predvidevale razvoj prebivalstva Slovenije tri izbrane projekcije

  • JANEZ MALAČIČ Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Ljubljana, Slovenija
Ključne besede: prebivalstvo, projekcija, rast, demografija

Povzetek

Besedilo obravnava (ne)uresničevanje treh avtorjevih projekcij prebivalstva izdelanih za obdobje 35 let in objavljenih v šestih izdajah učbenika Demografija do leta 2021 posebej za moške in ženske. Izmed vseh variant (konstantna, nizka, srednja in visoka) treh projekcij se je do leta 2021 uresničila le visoka varianta projekcije 1991-2026 za ženske. Vse ostale variante projekcij so podcenile dejansko rast števila prebivalstva Slovenije do leta 2021.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2022-04-11
Rubrike
Prispevki